Alt, du skal vide om særlig feriegodtgørelse

Feriepenge, feriegodtgørelse, særlig feriegodtgørelse, ferietillæg … Ja, det kan være svært at finde rundt i de mange begreber omhandlende ferieafholdelse. For at gøre det nemmere for dig at navigere i, gennemgår vi her alt, du bør vide om den særlige feriegodtgørelse. Vi kigger blandt andet på, hvem der er berettiget til denne godtgørelse, hvornår den udbetales, og hvad satsen på den er. Derudover kigger vi naturligvis også på nogle af de mange andre begreber, der har med ferieafholdelse at gøre.

Er du timelønnet, har du ret til feriepenge

Alle lønmodtagere har ret til at afholde betalt ferie – på den ene eller anden måde. Enten kan man have en feriepengeopsparing, eller man kan have ret til ferie med løn samt et ferietillæg. Hvilken ordning, der gælder for dig, afhænger af dit ansættelsesforhold og vil fremgå af din ansættelseskontrakt.

Du har en feriepengeopsparing, hvis du er løst ansat eller timelønnet. I et sådant tilfælde opsparer du 12,5 % af din løn som feriepenge, som udbetales i forbindelse med afholdelse af ferien. Afholder du ferie af flere omgange, udbetales feriepengene i rater.

Er du fastansat, har du ikke en feriepengeopsparing, men har derimod ret til betalt ferie, hvilket vi kigger nærmere på senere.

Har du en feriepengeopsparing, opsparer du feriepenge i løbet af optjeningsåret, og disse sættes ind på din FerieKonto. Når ferien skal afholdes, året efter optjeningsåret, kan du få pengene udbetalt. Dette sker typisk en måned inden, ferien afholdes. I stedet for at få udbetalt fuld løn under din ferie, som du gør, hvis du er fastansat, får du med feriepengeordningen udbetalt et kontantbeløb, som kan dække de økonomiske udgifter, du har ved at holde ferie. På denne måde har du altså stadig en form for betalt ferie.

Ret til løn under ferie

Er du fastansat, optjener du ikke feriepenge. Til gengæld har du ret til at afholde ferie og fortsat få udbetalt din almindelige løn. For hver måned du er ansat, optjener du retten til at afholde 2,08 dage med fuld løn. Strækker din ansættelse sig over mindre end en måned, beregnes ferien på baggrund af antallet af dage, du har været ansat.

Hvor meget ferie med løn, du kan afholde, afhænger altså af, hvor længe du har været ansat på din arbejdsplads. Uanset om du har optjent ret til betalt ferie eller ej, er du som arbejdstager altid berettiget til at afholde 25 dages ferie på et år. Har du ikke optjent retten til betalt ferie, vil du selv skulle betale for dine feriedage, men ikke desto mindre har du muligheden for at holde ferie. Som noget nyt kan din arbejdsgiver med den nye Ferielov pr. 1. september 2020 give dig forskud på ferie, hvis du ikke har nok feriedage til gode til den ferie, du gerne vil afholde.

Foruden at du har ret til at få udbetalt løn under din ferie, har du også ret til et ferietillæg. Ferietillægget er på minimum 1 % af den samlede løn i optjeningsåret, men kan sagtens være højere. Satsen på 1 % er blot den sats, en arbejdsgiver er lovmæssigt forpligtet til at udbetale sine medarbejdere, men mange steder får man som lønmodtager et højere tillæg end dette.

Ferietillægget beregnes ud fra ens samlede løn. Der tages altså ikke blot udgangspunkt i den løn, der udbetales i kroner og ører, men også diverse personalegoder og tillæg, der er en reel del af lønnen, selvom den ikke står angivet som et kontantbeløb i din ansættelseskontrakt.  

Hvad er særlig feriegodtgørelse?

Er du ansat i stat, region eller kommune, har du ret til en særlig feriegodtgørelse. Godtgørelsen ligger på mellem 1,5 % og 1,95 % af din løn afhængigt af dit ansættelsessted og beregnes ud fra din ferieberettigede løn i optjeningsåret – altså det foregående kalenderår.

Foruden at du kan være berettiget til den særlige feriegodtgørelse, hvis du er ansat i stat, region eller kommune, kan du også være berettiget til godtgørelsen, hvis du er omfattet af nogle særlige overenskomster. Arbejdsmarkedets parter – altså arbejdsgiverforeninger og fagforeninger – kan have forhandlet sig frem til en særlig feriegodtgørelse, som alle, der er omfattet af overenskomsten, skal have udbetalt. Er du i tvivl om, om du er berettiget til en særlig feriegodtgørelse, kan du altid spørge din fagforening.

Den særlige feriegodtgørelse er et supplement til ferien med løn. Du får altså din almindelige løn udbetalt, selvom du holder ferie, og oven i dette får du udbetalt en særlig feriegodtgørelse for at matche de 12,5 %, man som løst ansat får udbetalt i feriepenge.

Særlig feriegodtgørelse – beregning

Den særlige feriegodtgørelse beregnes på baggrund af din samlede ferieberettigede løn. Da der er tale om en procentsats af lønnen, afhænger størrelsen af det særlige tillæg altså af din løn. Husk igen, at det ikke blot handler om kroner og ører, men om den samlede ”værdi” af din løn, så at sige.

Nedenfor kan du se et par eksempler på beregning af særlig feriegodtgørelse.

Eksempel 1

Lone er kommunalt ansat og har været det i de sidste syv år. Hun har en fast månedsløn på 25.000 kroner før skat. Hendes særlige feriegodtgørelse er på 0,75 % oven i den obligatoriske ene procent.

Beregningen ser således ud: 25.000 kroner * 12 måneder * 1,75 % = 5.250 kroner.

Lone får altså udbetalt særlig feriegodtgørelse på 5.250 kroner, samtidig med at hun har ret til ferie med løn.

Eksempel 2

Bo arbejder hos en af regionerne og har gjort det i otte ud af 12 måneder af det ferieår, der beregnes særlig feriegodtgørelse for. Hans faste månedsløn er på 17.000 kroner før skat, og den særlige feriegodtgørelse er her på 0,95 % oven i tillægget på 1 %.

Beregningen af særlig feriegodtgørelse: 17.000 kroner * 8 måneder * 1,95 % = 2.652 kroner.

Hvornår udbetales særlig feriegodtgørelse?

Med den nye Ferielov, som gælder pr. 1. september 2020, er der to muligheder for udbetaling af særlig feriegodtgørelse. Beløbet kan udbetales samtidig med ferieafholdelsen, eller den kan udbetales to gange årligt i henholdsvis maj og august måned. Tidligere er godtgørelsen blevet udbetalt sammen med lønnen i april eller maj måned afhængigt af, om lønnen har været forud- eller bagudbetalt.

Din arbejdsgiver beslutter, hvilken af udbetalingsmetoderne der skal gøres brug af på din arbejdsplads.

Særlig feriegodtgørelse ved fratræden

Fratræder du din faste stilling, skal du have udbetalt feriepenge svarende til den mængde ferie, du har optjent, men ikke afholdt. Feriegodtgørelsen skal udbetales senest den 7. i den anden måned efter, du er fratrådt. Falder den 7. i en weekend eller på en helligdag, rykkes fristen til den førstkommende hverdag efter den 7.

Denne regel fremgår af Ferieloven, men er du omfattet af en overenskomst, kan der være særlige regler for udbetaling af feriegodtgørelse i dit specifikke tilfælde. Sørg derfor altid for at sætte dig grundigt ind i, hvilke regler der gør sig gældende for lige netop dig på din arbejdsplads.

Når der beregnes feriegodtgørelse for de feriedage, du ikke har nået at afholde, tages der udgangspunkt i de 12,5 %, man også beregner feriepenge ud fra, hvis du er løst ansat eller timelønnet. Det vil sige, du skal have udbetalt 12,5 % af din ferieberettigede løn. Her medregnes også blandt andet skattepligtige personalegoder, arbejdsmarkedsbidrag og dit eget bidrag til pension.

Medmindre det fremgår af din kontrakt, eller du er omfattet af en overenskomst, der siger noget andet, har du som udgangspunkt ikke ret til den særlige feriegodtgørelse ved fratræden. Du har fortsat ret til ferietillægget på 1 %, men en særlig feriegodtgørelse skal som udgangspunkt ikke beregnes.

Særlig feriegodtgørelse som lærer

Er du ansat som lærer under en kommune eller region, har du ret til en særlig feriegodtgørelse på 1,15 % af din ferieberettigede løn. Sammenlagt med det lovpligtige ferietillæg på 1 % får du altså udbetalt 2,15 % af din løn som feriegodtgørelse.

Er du ansat som lærer under staten, er din særlige feriegodtgørelse en smule lavere. Her får du 0,5 % oven i den lovpligtige sats på 1 % og lander således på 1,5 % i alt.

Med den nye Ferielov pr. 1. september 2020 ændres udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse. Ferietillægget på 1 % af lønnen udbetales herefter i to rater den 31. maj og 31. august. Den særlige feriegodtgørelse på 1,15 % for lærere ansat under en kommune eller region udbetales den 1. maj.

Særlig feriegodtgørelse og skat

Beskatningen af den særlige feriegodtgørelse følger beskatningen af lønnen. Som arbejdstager bliver din feriegodtgørelse altså løbende beskattet på for eksempel månedlig basis i forbindelse med udbetaling af lønnen. Det er din arbejdsgiver, der sørger for, at der betales A-skat og arbejdsmarkedsbidrag efter de gældende regler, og som udgangspunkt skal du derfor ikke som arbejdstager selv bekymre dig om beskatningen af din særlige feriegodtgørelse.

Er du ikke berettiget til løn under ferie og ferietillæg, men får derimod udbetalt feriepenge, skal du betale skat af disse. Dette sker heldigvis helt automatisk, inden du får feriepengene udbetalt, så igen er det ikke noget, du som arbejdstager skal bekymre dig om.

Særlig feriegodtgørelse – udbetaling i forbindelse med den nye Ferielov  

Som vi allerede har nævnt, er der blevet vedtaget en ny Ferielov, som er gældende pr. 1. september 2020. Med denne nye Ferielov rykkes ferieåret, og du får som arbejdstager mulighed for at afholde samtidsferie. Det vil sige, at du kan optjene og afholde ferie på samme tid, hvilket ikke tidligere har været muligt.

Med overgangen til den nye Ferielov er der en særlig overgangsperiode, hvor optjent ferie bliver indefrosset. Den indefrosne ferie bliver udbetalt, når du som arbejdstager forlader arbejdsmarkedet. I forbindelse med overgangsperioden bliver dit ferietillæg på 1 % indefrosset sammen med dine feriepenge. Dette gælder imidlertid kun det lovpligtige tillæg. Har du herudover ret til en særlig feriegodtgørelse på for eksempel 0,5 % af din ferieberettigede løn, bliver dette beløb udbetalt sammen med din løn. Feriegodtgørelse opsparet i perioden 01.01.2020 – 31.08.2020 udbetales ultimo april 2021.

Er du i tvivl om, hvilke regler der gør sig gældende for dig og dine feriepenge, dit ferietillæg eller din særlige feriegodtgørelse? Så gør du klogt i at kontakte din fagforening, som kan hjælpe dig med at navigere i reglerne. Er du ikke medlem af en fagforening, kan du i stedet gå til din leder, en HR-ansvarlig eller en økonomiansvarlig på din arbejdsplads, som sandsynligvis har styr på reglerne.

Har du behov for en økonomisk buffer?

Ansøg om en Ferratum Kredit

 

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: