Ejerudgift: Alt, du skal vide om ejerudgiften, inden du køber din nye ejendom

Der er mange forhold og nye ord og betegnelser, man skal sætte sig ind i, når man står overfor at skulle købe en ejendom for første gang. Når man er nybegynder på området, kan det føles både overvældende og uoverskueligt at skulle have styr på alle de ting, der følger med, når man skal købe sin første ejendom.

Hos Ferratum har vi derfor samlet al den information, du har brug for om forhold omkring ejerudgiften, så du har en ting mindre at forholde dig til i den spændende proces, det er at skulle købe en ejendom. Ordet ejerudgift er en fællesbetegnelse for de udgifter, du årligt skal betale, når du ejer en ejendom. Når du ejer en ejendom, vil der nemlig være en række forskellige udgifter, du skal betale foruden det, ejendommen i sig selv kostede, da du købte den.

Begrebet kan måske være indviklet at finde hoved og hale i, men vi guider dig på vej og introducerer dig for alle de forhold, du skal være opmærksom på, når du kigger på din nye ejerbolig. Her på siden kan du blandt andet blive meget klogere på, hvad en ejerudgift overhovedet er, hvad begrebet inkluderer, og hvad det ikke inkluderer.

Ejerudgift, betydning: Hvad betyder begrebet?

Som vi kort skitserede i indledningen, så er ejerudgiften et fast, årligt beløb, du skal betale, når du ejer en bolig eller ejendom. Ofte vil ejerudgiften være oplyst i beløb pr. måned, når du kigger på en ejendom hos ejendomsmæglerne.

Ejerudgiften samler en række forskellige udgifter, du skal betale, når du ejer en ejerbolig under én samlet kategori. Ejerudgiften er altså flere forskellige udgifter samlet under en hat, så du nemmere kan få overblik over og vished om, hvad det konkret vil koste dig månedligt eller årligt at eje den ejendom, du har kig på.

Beregning af ejerudgift

Det er ejendomsmægleren, der sælger den ejendom, du har kig på, der har ansvaret for boligens ejerudgift og beregning. Ejerudgiften fremgår derfor også af den sælgende ejendomsmæglers boligannonce. Du kan derfor kigge efter og få vished om en ejendoms ejerudgift som noget af det første, når du ser på alle de muligheder, der er hos de forskellige ejendomsmæglere.

Månedlig ejerudgift: Hvad dækker udgiften over, og hvad dækker den ikke over?

Du betaler din ejerudgift al den tid, du ejer din ejendom, men ejerudgiften er ikke statisk, og det betyder, at den kan ændre sig over årene.

Ejerudgifter inkluderer:

 • grundskyld/ejendomsskat
 • ejendomsværdiskat
 • faste udgifter til ejendomsforsikring
 • faste udgifter til ejerforening
 • ydelser på eventuel gæld, du overtager fra sælger
 • andre aktuelle udgifter til eventuelle forhold som renovation, skorstensfejning mv.

Ejerudgiften inkluderer ikke:

 • dit månedlige afdrag på dit lån (hvis du har lånt penge for at købe din ejendom)
 • renter på dit lån
 • udgifter til vand, varme og el.

Nye krav til oplysninger om ejerudgift pr. måned

I 2015 vedtog man en ny ejendomslov i Danmark. I forbindelse med den nye lov vedtog man, at ejendomsmæglere har pligt til at skulle oplyse om den konkrete ejerudgift i forbindelse med alle ejendomssalg. Det vil sige, at når du er på udkig efter at købe en ny ejendom, så er det ejendomsmægleren ansvar at oplyse om den præcise, samlede ejerudgift pr. måned således, at du ved, hvad det hver måned koster at eje ejendommen.

Det betyder også, at hvis du køber en ejendom, og du senere finder ud af, at oplysningerne om ejendommens ejerudgifter ikke har været korrekte, så kan du klage og lægge sag an mod den ejendomsmægler, du har købt ejendommen af.

Ejerudgiften det første år

Når du bliver oplyst om ejerudgiften i boligannoncen hos den ejendomsmægler, der sælger den ejendom, du ønsker at købe, vil du blive oplyst om ejerudgiften det første år. Der er nemlig ingen garanti for, at ejerudgiften ikke kan regulere eller ændre sig over tid. Derfor kan du som hovedregel regne med, at ejerudgiften det første år vil stemme overens med det, du får oplyst hos ejendomsmægleren, og derfor kan den enten stige, falde eller være uforandret.

Vær opmærksom på forskellen: brutto og netto ved ejerudgift

Når du skal læse en salgsannonce og alle de andre vigtige og centrale dokumenter, der er forbundet med køb af en ejendom, skal du være opmærksom på forskellen på brutto og netto, når det kommer til ejerudgiften.

Når ejerudgiften er opgivet som brutto, betyder det, at beløbet angiver den månedlige ydelse før skat. Når ejerudgiften derimod er opgivet som netto, betyder det, at beløbet angiver den månedlige ydelse efter skat.

Det er selvfølgelig en ret væsentlig ting at være bevidst om, hvorvidt det angivne beløb skal betales brutto eller netto, da det har stor indflydelse på, hvad det konkret betyder for din økonomi. Derfor er det vigtigt altid at være opmærksom på, om der står brutto eller netto, når du læser en annonce.

Ejerudgift andelsbolig

Det er nogle andre forhold, der er på spil, når du køber en andelsbolig, end når du køber en ejerbolig. Når du køber en andelsbolig, skal du betale en fast, månedlig boligydelse, mens begrebet ejerudgift hænger sammen med ejerboliger.

En andelsbolig kan populært sagt siges at være mellemtingen mellem en ejerbolig og en lejebolig, og derfor kan en andelsbolig og en ejerbolig heller ikke helt sammenlignes. Når du køber en andelsbolig, skal du for eksempel ikke betale ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskatten medregnes derimod i den faste ejerudgift, når du køber en ejerbolig eller en ejendom.

Boligydelsen dækker over en række andre udgifter, du skal betale, end ejerudgiften gør, og derfor kan de to samlebetegnelser ikke helt sammenlignes, selvom de kan minde meget om hinanden. Hvis du skal købe en andelsbolig, kan du derfor med fordel læse op på de særlige forhold, der er på spil, og som du skal være opmærksom på, inden du køber. 

FAQ

Hvad er ejerudgift?

Ejerudgift er en fællesbetegnelse for de faste, månedlige udgifter, der følger med, når du køber en ejendom. Når du investerer i en ejendom, skal du selvfølgelig betale selve ejendommens pris, men der er også en række andre faste udgifter forbundet med det at eje selv, som du skal være opmærksom på.

Ejerudgiften dækker blandt andet udgifter som ejendomsskat og grundskyld, ejendomsforsikring, ejendomsværdiskat og udgifter til ejerforeningen. Ejerudgiften dækker ikke over dine månedlige afdrag på det lån, du eventuelt har optaget, da du købte ejendommen, eller over de udgifter du har til el, vand og varme.

Du skal betale ejerudgifter uanset, om du betaler din ejendom kontant, eller om du optager et lån, og du vil altid være oplyst om den samlede ejerudgift pr. md, inden du takker ja til at købe din nye ejendom. Hvis du er blevet oplyst om en forkert ejerudgift, kan du klage og lægge sag an mod den ejendomsmægler, der har solgt dig ejendommen. Oplysninger om og udregning af en ejendoms samlede ejerudgift er nemlig den sælgende ejendomsmæglers ansvar.

Hvad betyder ejerudgift?

Ejerudgift er et forholdsvist nyt begreb, som man introducerede med ejendomsloven i 2015. Begrebet dækker over en række forskellige, faste udgifter, du har, når du ejer en ejendom, og som du skal betale månedligt så længe, du ejer ejendommen.

Du kan ikke slippe for at skulle betale ejerudgift, og du skal betale dine ejerudgifter uanset, om du køber din ejendom kontant eller optager et lån.

Hvor ofte betaler man ejerudgift?

Ejerudgiften dækker over flere forskellige udgifter, og det er forskelligt, hvor ofte de forskellige udgifter skal betales. Når den sælgende ejendomsmægler oplyser om en ejendoms ejerudgift, er den angivet i antal kroner pr. måned, og dette beløb er regnet ud fra et gennemsnit. Det betyder, at du nogle måneder vil skulle betale mere end det beregnede månedlige beløb, mens du andre måneder vil skulle betale mindre. De samlede udgifter på årsbasis vil dog stemme overens.

Hvad dækker ejerudgift?

Ejerudgiften dækker over en række forskellige udgifter, du skal betale, når du ejer en konkret ejendom. Nogle udgifter vil være uundgåelige, mens andre udgifter varierer fra ejendom til ejendom, alt efter hvilke forhold der er på spil i den enkelte bolig. Det er derfor nødvendigt at se på den konkrete ejendom, du er interesseret i, når du skal vurdere boligens ejerudgift. Ejerudgiften kan dog dække:

 • grundskyld/ejendomsskat
 • ejendomsværdiskat
 • faste udgifter til ejendomsforsikring
 • faste udgifter til ejerforening
 • ydelser på eventuel gæld, du overtager fra sælger
 • andre aktuelle udgifter til eventuelle forhold som renovation, skorstensfejning mv.

Hvad er ejerudgift på hus?

Du kan se det konkrete hus’ ejerudgift på salgsannoncen hos den ejendomsmægler, der har huset til salg. Ofte vil ejerudgiften være angivet lige under boligens salgspris, og det er den sælgende ejendomsmæglers ansvar at angive det korrekte beløb. Hvis du køber en ejendom, og det senere hen viser sig, at ejerudgiften ikke har været oplyst korrekt, kan du klage og lægge sag an mod den ejendomsmægler, du har købt ejendommen af.

Du skal huske, at ejerudgiften er en række udgifter, der kommer udover det beløb, du skal betale for selve boligen. Når du går din økonomi efter og undersøger, om du har råd til at sidde i en bestemt bolig, skal du altså både have plads i budgettet til at betale af på dit eventuelle lån, ejerudgift samt udgifter til el, vand og varme.

Hvad indeholder ejerudgift?

Ejerudgiften indeholder en række udgifter, du er forpligtet til at betale, når du ejer en ejendom. Hvad ejerudgiften konkret dækker over afhænger af, hvilke konkrete forhold der er på spil i den ejendom, du er på udkig efter. Ejerudgifter vil dog som hovedregel altid dække over grundskyld og ejendomsskat, ejendomsværdiskat, faste udgifter til ejendomsforsikring og faste udgifter til din ejerforening.

Har du behov for en økonomisk buffer?

Ansøg om en Ferratum Kredit

 

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: