Soliditetsgrad: Alt, hvad du skal vide om din virksomheds soliditetsgrad

Har du din egen virksomhed? Så er der selvfølgelig et hav af ting, som du skal have styr på. Du skal blandt andet have styr på de forskellige nøgletal, der findes, og som fortæller dig, hvor godt det går med din virksomhed nu og i fremtiden. Et af disse nøgletal er soliditetsgraden.

Er du i tvivl om, hvad soliditetsgraden er, og hvordan man beregner den? Det kan være lidt af en forvirrende affære at finde hoved og hale i. Derfor vil vi gerne hjælpe dig. Her på siden kan du blive klogere på, hvad soliditetsgraden er, og hvad du skal bruge den til.

 

Hvad er soliditetsgrad?

Soliditetsgrad er som sagt et vigtigt nøgletal, som du kan tage udgangspunkt i, hvis du har din egen virksomhed. Soliditetsgraden er en måde, hvorpå du kan se, hvor mange aktiver du har liggende i fremmedkapital. Helt kort betyder det, at du kan se, hvor mange af dine penge der ligger i eksempelvis lån. Altså aktiver, som du ikke selv ejer.

Soliditetsgraden kan bruges som en form for pejlemærke, du kan tage udgangspunkt i for at se, hvor godt det går med virksomheden. Det er også et pejlemærke for at se, hvor virksomheden ville stå, hvis der skulle opstå en økonomisk krise. Det er altså en måde at vise virksomhedens robusthed på. Du kan bruge en høj soliditetsgrad til at fremtidssikre virksomheden mod de problemer eller tab, der kan komme i fremtiden.

Hvis din soliditetsgrad er for lav, er det noget, som du skal rette op på så hurtigt som muligt. Det er ikke godt at stå svagt i forhold til soliditetsgraden. For det betyder ofte, at jo større en del af virksomheden, der er finansieret gennem lån, des større er risikoen for, at virksomheden kan gå konkurs. For hvis størstedelen af virksomheden består af finansiering, der ikke kommer fra egenkapital, skal der ikke meget til for at gå nedenom og hjem, hvis ulykken rammer. Du kan hurtigt ende ud i ikke at kunne betale dine gældsforpligtelser. Det er derfor vigtigt at have styr på soliditetsgraden.

 

Soliditetsgrad – beregning 

Du kan selv regne din soliditetsgrad ud. Du har blot brug for at kende to elementer: nemlig din egenkapital og værdien på dine samlede aktiver. Din egenkapital er virksomhedens værdier fratrukket gælden i virksomheden. De forskellige begreber betyder altså forskellige ting:

  • værdier = aktiver
  • gæld = passiver
  • egenkapital = aktiver fratrukket passiver.

Når du skal regne soliditetsgraden ud, skal du altså have fat i dine aktiver (dine samlede værdier i virksomheden) og din egenkapital (aktiver fratrukket passiver). Når du har styr på disse to tal, kan du beregne soliditetsgraden i din virksomhed.

Beregn soliditetsgraden således:

Soliditetsgrad = (egenkapital x 100) / aktiver

 

Eksempel på beregning af soliditetsgrad

For at gøre det nemmere for dig har vi her et tænkt eksempel på, hvordan du kan beregne din soliditetsgrad. Hvis vi siger, at du har:

  • en egenkapital på 500.000 kr.
  • aktiver med en samlet værdi på 1.000.000 kr.

Ud fra disse faktorer kan du beregne soliditetsgraden således:

(500.000 x 100) / 1.000.000 = 50 %

Ud fra denne beregning betyder det altså, at 50 % af din virksomheds aktiver består af egenkapital. Det er altså en forholdsvis høj soliditetsgrad, hvilket du også kan læse mere om længere nede på siden.

Soliditetsgrad – betydning 

Soliditetsgraden har stor betydning for, hvordan din virksomhed vil klare sig – både i en økonomisk krise og helt generelt. Det afhænger af, hvilket soliditetsgradsniveau din virksomhed har. Hvis du har en lav soliditetsgrad, ligger din virksomhed meget ustabilt, og det kan have indflydelse på, hvordan din virksomhed udvikler sig senere. Hvis du derimod har en høj soliditetsgrad, betyder det, at det går godt for virksomheden. Soliditetsgraden har derfor stor betydning for din virksomhed. Nedenfor kan du læse mere om den høje og lave soliditetsgrad.

Du kan se på nedenstående tabel, hvor du ligger henne med din soliditetsgrad:

Lav soliditetsgrad

<1-30 %

Tilfredsstillende soliditetsgrad

31-40 %

Høj soliditetsgrad

41->60 %

 

Lav soliditetsgrad

Hvis du har en lav soliditetsgrad, kan du have sværere ved at låne penge i banker. Med en lav soliditetsgrad kan det også være sværere at tiltrække investorer, der skal investere i din virksomhed. En bank eller en investor vil kun lægge penge i en virksomhed, hvor det går godt.

På den måde ved de, at deres penge er godt givet ud. Og det ved de ikke, hvis du har en lav soliditetsgrad. Derfor er der en alt for høj risiko for dem. Så det er ikke en god ting at have en lav soliditetsgrad. Sørg derfor for løbende at holde øje med den, så du kan nå at rette op på den, inden den kommer for langt ned.

En lav soliditetsgrad betyder ofte, at du ligger under 25 %. Det er derfor vigtigt, at du ligger over dette tal for at have en tilfredsstillende soliditetsgrad. 

    

Hvad er en god soliditetsgrad?

En god soliditetsgrad er til gengæld det, som alle virksomheder gerne vil opnå. Her er der ikke så meget risiko involveret for banker og investorer. Hvis din virksomhed har en god soliditetsgrad, er der også større chance for, at du kan låne penge og tiltrække investorer. Det er derfor vigtigt at have en god soliditetsgrad.

Du tænker nok: Hvornår er en soliditetsgrad god? Det kan man ikke sige fuldstændigt, men en soliditetsgradstommelfingerregel siger, at den er god, når den ligger på mere end 30-40 %. Du skal altså som en veletableret virksomhed helst have en soliditetsgrad, der er højere end 30-40 %.

Du skal dog være opmærksom på, at der er stor forskel på, hvor god en soliditetsgrad er, alt efter om du er en nystartet virksomhed eller en større virksomhed. De 30-40 % gælder altså for dig, der har en veletableret virksomhed. Ved en nystartet virksomhed forventer man ikke, at soliditetsgraden er så god. Hvis du er nystartet, er din egenkapital ikke så høj endnu, og man kan derfor ikke beregne det på samme måde. Ideen er dog, at du løbende skal få en højere egenkapital og dermed også en højere soliditetsgrad. Læs mere om at starte ny virksomhed her.  

     

Hvordan får man en stigende soliditetsgrad?

Enhver virksomhed ønsker sig en stigende soliditetsgrad. Jo højere soliditetsgraden er, des bedre og mere stabilt ligger virksomheden. Det er derfor altid en fordel at have en stigende soliditetsgrad. Den stiger, når du betaler din gæld af i virksomheden, og når du får et større overskud. Det er altså noget, der sker løbende, i takt med at du får mere og mere overskud (forhåbentligt) og betaler mere og mere af din gæld.

Det kan faktisk lade sig gøre at have en soliditetsgrad på 100 %, hvis hele din virksomheds finansiering kommer fra din egenkapital. Det er dog sjældent, at vi ser det, men det kan godt lade sig gøre.

Du kan selv beregne din udvikling og stigning ved at se på soliditetsgraden fra forskellige regnskabsår i din virksomhed. Så kan du holde de forskellige tal og procenter op mod hinanden og på den måde se udviklingen i de foregående år sammenlignet med det nuværende år.

 

Hvad er forskellen på soliditetsgrad og likviditetsgrad?

Du har måske hørt de to begreber soliditetsgrad og likviditetsgrad i sammenhæng. Men de to begreber betyder ikke det samme. De er dog begge vigtige nøgleord, når det gælder din virksomhed. Hvor soliditetsgraden har fokus på fremtiden og på, hvor robust din virksomhed er i forhold til eventuel turbulens, så er likviditetsgraden det nøgletal, der sætter fokus på, om du kan betale dine regninger lige nu og her.

Likviditetsgraden viser, hvor stor en procentmæssig del omsætningsaktiverne udgør i forhold til den kortfristede gældsforpligtelse. Det er den gæld, som skal betales inden for det kommende år. Her er en god tommelfingerregel, at virksomheden helst skal ligge over 100 % i likviditetsgrad – og gerne over 150 %, hvis den skal være rigtig god.

Du beregner din likviditetsgrad således:

Likviditetsgrad = (omsætningsaktiver x 100) / kortfristet gæld

 

 

Beregn din soliditetsgrad løbende

Det er altid en god ide at beregne og holde øje med din soliditetsgrad løbende. På den måde er du sikker på, at den ikke løber løbsk. Det er også en god måde, hvorpå du kan sørge for at vende den igen, hvis du opdager, at den er for lav. Med soliditetsgraden kan du altid holde øje med, om din virksomhed er modstandsdygtig over for økonomiske tab i fremtiden. Det er derfor et meget vigtigt nøgletal, som du skal holde øje med.

Vi håber, at du med denne gennemgang er blevet lidt klogere på, hvad soliditetsgraden er, og hvorfor den er så vigtig. Der findes også flere regnskabsprogrammer, hvor du både kan udregne din egen soliditetsgrad og andres. På den måde kan du selv vide, om du skal investere i andre virksomheder med en høj soliditetsgrad. Hvis du beregner din og andres soliditetsgrad, kan du også få et indblik i dine konkurrenters nøgletal set i forhold til dine tal.

Har du brug for kredit?

Ansøg nu

 

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: