Gældssanering | Lær mere om gældssanering her

Gældssanering: Alt, du skal vide om gældssanering i 2021

Det kan være svært at få økonomien til at hænge sammen, og det gælder især i år med kriser, fx coronakrisen. Gæld er ikke unormalt i danske familier, men gæld behøver ikke at være enden på alting. Der er mange forskellige måder at stifte gæld på, og heldigvis er der også mange forskellige måder at komme ud af gælden på.

Gælden kan selvfølgelig blive så stor, at det kan synes umuligt at komme af med den, men hverken banker eller staten ønsker, at folk havner i en uoverskuelig gæld. Det tjener ingen. Derfor er der fra statens side af et tilbud om gældssanering. Det er et tilbud, som over 5.500 danskere søger hvert år, men som faktisk kun gives til 1.500. Vil du søge gældssanering, så læs videre her. Vi ser nemlig både på betingelser, og hvad der sker efter gældssanering.

Gældssanering kan være et brugbart redskab i jagten på en gældfri tilværelse og er værd at undersøge, hvis man sidder i gæld til halsen. Det er ikke mange, der har brug for gældssanering, og det er kun få, der får det. Læs med, og find ud af, om du kvalificerer dig til gældssanering, og lær, hvad du skal gøre for at få saneret din gæld.

 

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er noget, du kan søge, hvis du har en gæld, der er blevet så stor, at du ikke kan betale den. Ofte vurderes det ud fra en tidsramme på 10 år. Gældssanering fungerer på den måde, at gælden enten bliver slettet eller nedskrevet. Nedskrives gælden, har du som regel fem år til at betale den resterende gæld af. Er du pensionist, ryger tidsrammen ned på tre år, og gælden reduceres tilsvarende.

Vurderes det, at du selv kan afvikle gælden inden for 10 år, vil du ikke få saneret din gæld. Det handler derfor om at bevise, at du ikke har nogen mulighed for at betale gælden af inden for de 10 år. Det betyder altså, at du skal være håbløst forgældet, før du kan få gældssanering. Samtidig skal du kunne bevise, at en gældssanering forbedrer dine økonomiske forhold betragteligt.

Derudover skal du have en vis form for økonomisk stabilitet, fx fuldtidsarbejde og et stabilt boligforhold. Gældssanering for pensionister og førtidspensionister fungerer anderledes, fordi du ikke skal have fuldtidsarbejde.

Man ser dog altid på, hvordan din gæld er opstået, hvor længe du har haft den, og hvordan du har prøvet at afvikle den. Disse ting har betydning for, hvorvidt du får gældssanering eller ej.

At få gældssanering er ikke uden konsekvenser og kompromiser. Hvis du har noget af værdi, fx en bil eller bolig, så kan du af skifteretten blive tvunget til at sælge disse værdier, før du kan få gældssanering. Har du sikret gæld – altså gæld med sikkerhed i fx bolig eller bil – kan du ikke få saneret denne gæld. Reglerne siger, at sanering gælder gæld som banklån og gæld til offentlige instanser. Eftergivelse af SU-lån er faktisk også muligt.

 

Sådan søger du om gældssanering

Du kan søge om gældssanering hos Danmarks Domstole, som afgør, om du kan få din gæld saneret. Det er kun privatpersoner, der kan søge om gældssanering og altså ikke selskaber, virksomheder og andet. Du søger gældssanering ved at hente et ansøgningsskema online og udfylde det grundigt. Din ansøgning afvises, hvis der mangler informationer, så det er vigtigt at gøre det ordentligt. Det, du skal oplyse, er blandt andet:

  • personlige forhold
  • uddannelse
  • erhverv
  • indtægter og dokumentation i form af lønsedler og andet
  • udgifter for både dig selv og samlever
  • aktiver og værdier.

Har du en partner eller samlever, kan det have betydning for din ansøgning. Er gælden stiftet, inden i flyttede sammen, vil en samlever ikke have betydning for ansøgningen.

Bliver din ansøgning accepteret, kan du gå videre i processen, som vi beskriver nedenfor. Bliver din ansøgning afvist, kan du klage inden for 14 dage.

 

Hvad sker der, hvis du får gældssanering?

Er din ansøgning om gældssanering blevet godkendt, bliver du indkaldt til et møde med skifteretten, hvor din ansøgning bliver gennemgået. Her kigges der på dine svar, og du skal uddybe dine arbejdsmæssige og økonomiske forhold.

Er du heldig, og beslutter skifteretten, at din gæld skal slettes eller nedskrives, bliver du tildelt en advokat, som hjælper dig med processen. Der skal fx laves et nyt budget til dig. Her sættes der penge af til faste udgifter som fx husleje, og samtidig bliver der et rådighedsbeløb, der dog kun dækker det mest nødvendige, når alle faste udgifter er betalt. Det, der er i overskud hver måned, går til dem, du skylder penge. Det er også her, at man kigger på aktiver, der kan sælges for at betale af på gælden.

Budgettet vil strække sig over fem år, og du vil derfor have en meget stram økonomi i den periode. Har du hjemmeboende børn, sættes rådighedsbeløbet op. Der tages også højde for fx medicin og andre fornødenheder.

Hvis der ikke er nogle penge tilbage, efter at de faste udgifter er betalt, kan det faktisk ende med, at din gæld bliver eftergivet.

Når budgettet er lagt, vil du på et tidspunkt blive kaldt til et møde med dem, du skylder penge. Her bliver budgettet fremlagt, og dine kreditorer får at vide, hvad de kan forvente, når det gælder din gældsafvikling. Det er meget vigtigt, at du møder op til dit møde, fordi din sag ellers kan blive afvist.

Herefter vil du skulle betale det beløb, der er tilbage, når de faste udgifter er betalt, og du har fået dit rådighedsbeløb. Det sker som regel en gang om året. Her overføres et aftalt beløb til dine kreditorer.

 

Det skal du være opmærksom på, når du får gældssanering

Gældssanering har mange betingelser, og de kan være svære at holde styr på. Skal du have hjælp til gældssanering, er det en god idé, at du rådfører dig med en bankrådgiver, så du har helt styr på reglerne.

Uanset om du rådfører dig med eksperter eller ej, skal du være opmærksom på, at forkerte oplysninger kan få store konsekvenser for din sag. Dine kreditorer kan nemlig anmode om ophævelse af gældssaneringen, hvis du fx har givet forkerte informationer. Sker det, og finder skifteretten ud af det, så vil gældssanering blive annulleret, og du vil skulle betale den fulde gæld. Det samme kan ske, hvis du ikke betaler dine aftalte afdrag.

Derudover skal du være opmærksom på, at du bliver registreret i RKI, når din sag påbegyndes. Så kan du nemlig ikke optage mere gæld, mens du afdrager på din nuværende. Det er ikke ensbetydende med, at du aldrig kan optage gæld igen, men det gælder, så længe du afdrager.

 

Klæd dig bedst muligt på til et liv uden uoverskuelig gæld

I sager om gældssanering gælder det om at vise økonomisk ansvarlighed, så du sikrer dig, at din ansøgning bliver accepteret, og din gæld slettes eller nedskrives. Det gør du fx ved at lære mere om gæld. Du kan læse mere her, hvor du får gode råd til at styre din gæld og undgå uoverskuelig gæld.

Når din reducerede gæld er afviklet, handler det om at komme tilbage på fode igen. Det gør du ved at lære, hvordan du forhindrer en økonomi, der kuldsejler. Her skal du blandt andet:

  • have en plan for, hvad der kan skæres fra, hvis du er ved at gældsætte dig igen
  • holde godt øje med dit forbrug og dit budget
  • kende dine muligheder for at låne, herunder renter og afdragsperioder
  • gøre dig selv klogere på økonomi.

Du kan læse flere råd om at være forberedt på økonomisk uvejr her.

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Hvornår kan jeg ikke få gældssanering?

Gældssanering er en sidste udvej og ikke noget, som alle kan få. Hvis du fx har handlet uforsvarligt eller brugt dine penge for at få gældssanering, står du meget ringe i din ansøgning. Det samme gælder, hvis du har stiftet ny gæld, mens din ansøgning er under behandling.

Hvad koster det at søge om gældssanering?

Det er heldigvis gratis at søge gældssanering, og du kan søge flere gange. Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale en advokat, revisor og rådgiver.

Hvor lang tid varer en sag om gældssanering?

En sag om gældssanering varer typisk tre til seks måneder, og det kan derfor være en langtrukken affære.

Kan jeg søge gældssanering i forbindelse med konkurs?

Du kan godt søge gældssanering i forbindelse med konkurs, hvis du som privatperson har gæld, efter at din virksomhed er gået konkurs. Det samme gælder, hvis du har kautioneret for en virksomhed. Hvis du søger gældssanering i forbindelse med konkurs, er afdragsperioden på tre år, jf. pensionister og førtidspensionister. Det kan du læse mere om her.

 

Har du behov for en økonomisk buffer?

Ansøg om en Ferratum Kredit

 

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: