Den store guide til børnepenge

Børnepenge, børne- og ungeydelse, børnecheck. Kært barn har mange navne. Ikke desto mindre er børnepenge en fantastisk håndsrækning fra staten, der giver dig lidt ekstra til at dække diverse udgifter, der er i en børnefamilie.

Vil du vide mere om, hvad børnepenge dækker over (og hvad det ikke dækker over), samt hvilke satser og regler der er på området? Læs med her på siden, hvor vi har samlet en guide til dig med alt, hvad du skal vide.

 

Hvad er børnepenge?

Børnepenge er en ydelse, du modtager fra det offentlige, når du har børn. Det er altså et tilskud til at dække de mange udgifter, der ofte er i en børnefamilie. I offentlig regi kaldes børnepenge også for børne- og ungeydelse.

 

Hvor længe får man børnepenge?

Du kan modtage børnepenge, indtil dit barn fylder 18 år. Har du flere børn, udbetales der en ydelse for det enkelte barn. Udbetalingen af børnepenge stopper derfor ikke helt, når ét af dine børn fylder 18 år. Det vil blot være udbetalingen for det pågældende barn, der ophører, mens det fortsætter for dine resterende børn, der er under 18 år.

 

Hvornår får man børnepenge?

For at kunne modtage børnepenge, er der en række krav, du og/eller dit barn skal leve op til. Vi har listet disse krav her.

Krav, der skal være opfyldt for at kunne få børne- og ungeydelse:

 • Barnet skal være under 18 år.

 • Barnet skal have bopæl i Danmark.
 • Du skal som forælder have bopæl i Danmark.
 • Personen med forældremyndigheden over barnet skal betale skat i Danmark.
 • Barnet må ikke være forsørget af det offentlige.
 • Du skal have haft bopæl eller arbejdet i Danmark i seks år ud af de seneste 10 år.

Ved sidstnævnte krav er der en undtagelse, hvis du allerede har modtaget børne- og ungeydelse inden d. 1. januar 2018. I det tilfælde er der kun krav om, at du har boet eller arbejdet i Danmark i minimum to år ud af de seneste 10 år.

Selvom ovenstående krav er opfyldt, er der nogle ekstraordinære situationer, hvor du ikke er berettiget til at modtage børnepenge. Det kan være situationer, hvor du bliver frataget din ret til børnepenge – enten for bestandigt eller i en periode.

Situationer, hvor du ikke er berettiget til at modtage børne- og ungeydelse, fordi kommunen har foretaget én af følgende afgørelser:

 • Du har fået et forældrepålæg.

 • Du har ikke overholdt pligten til sprogvurdering eller sprogstimulering for dit barn på 2-3 år.
 • Du har ikke overholdt pligten til at give dit barn på 15-17 år uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.
 • Du har ikke overholdt deltagelsen i læringstilbud om sprogstimulering for dit 1-årige barn.
 • Dit barn har haft mere end 15 % ulovligt fravær i kvartalet.

 

Hvordan får du børnepenge?

Du får helt automatisk udbetalt børnepenge. Det betyder, at du ikke skal indsende en ansøgning eller lignende. Når blot du er registreret som forælder til et eller flere børn, ved det offentlige, at du skal have børnepenge, hvis du lever op til de førnævnte krav.

Hvor meget får man i børnepenge?

Der er vedtaget nogle børnepengesatser på området, der angiver, hvor meget du kan få i børnepenge. Taksterne er forskellige og varierer efter barnets alder. Børnepengesatsen bliver lavere og lavere, jo ældre dit barn bliver.

Du skal være opmærksom på, at du i barnets første 14 leveår får udbetalt børnepenge pr. kvartal. Fra barnet er 15-17 år overgår udbetalingen til at være en månedlig udbetaling. Det er derfor også delt op i børneydelse for børn på 0-14 år og ungeydelse til børn på 15-17 år.

Oversigt over børnepengesatser

Børneydelse

Satser for 2020 pr. kvartal

0-2 år

4.596 kr.

3-6 år

3.639 kr.

7-14 år

2.862 kr.

Ungeydelse

Satser for 2020 pr. måned

15-17 år

954,- kr.

 

Du skal være opmærksom på, at ovenstående er standardsatserne for 2020. Børnepengetaksterne ændrer sig typisk en smule hvert år. Derudover er ovenstående udgangspunktet. Din indkomst har nemlig også en påvirkning på, hvor meget du får udbetalt.

Overstiger din og/eller din ægtefælles indkomst et topskattegrundlag på mere end 800.100 kr. om året (2020), påvirker det børnepengesatsen. Der vil altså blive modregnet i satsen, således du får mindre udbetalt, eller børnechecken helt bortfalder.

Børnepengene modregnes med 2 % af beløbet, som din indkomst ligger over topskattegrundlaget på 800.100 kr. om året. Du kan læse mere om nedsat børnepenge baseret på indkomst på Borger.dk.

 

Udbetaling – hvornår kommer der børnepenge?

Har du ret til at modtage børnepenge, bliver børnepengene udbetalt igennem Udbetaling Danmark. Som nævnt er der forskel på, hvor ofte der bliver foretaget udbetaling af børnepenge afhængigt af barnets alder.

 • Fra 0-14 år sker udbetalingen af børnepenge kvartalsmæssigt.
 • Fra 15-17 år sker udbetalingen af børnepenge månedligt.

De kvartalsmæssige udbetalinger bliver udbetalt d. 20. januar, april, juli og oktober. Falder den 20. i en weekend eller på en helligdag, får du udbetalt ydelsen hverdagen inden.

De månedlige udbetalinger bliver udbetalt d. 20. i alle måneder, og bliver også udbetalt hverdagen inden, hvis d. 20. falder i en weekend eller på en helligdag.

 

Første gang du skal modtage børneydelse til dit nyfødte barn

Den første udbetaling sker først i det efterfølgende kvartal. I nogle tilfælde kan du derfor risikere, at du skal vente længere end et kvartal på den første udbetaling. Se nedenstående tabel for en oversigt over, hvornår du kan forvente den første udbetaling af børnepenge.

Fødselsdag

Første udbetaling af børneydelse

Fra 1. januar til 31. marts

20. april

Fra 1. april til 30. juni

20. juli

Fra 1. juli til 30. september

20. oktober

Fra 1. oktober til 31. december

20. januar

 

Hvad kan du bruge børnepenge til?

Du bestemmer helt selv, hvad du bruger pengene på. De er tiltænkt, at de skal dække nogle af de udgifter, der er, når man har børn. Der er dog mange, der vælger at bruge dem til noget ekstraordinært, når de bliver udbetalt.

Skal børnene for eksempel have nye flyverdragter og sko, er der mange, der betaler med børnepenge, således alle børnene får nye på én gang. Det kan også være, I vælger at tage en tur i forlystelsespark, hvor der bliver betalt med børnepengene. Det er dog helt op til dig, hvad de skal bruges på.

 

Børnepenge til enlige – hvornår skal du have børnepenge fra faren/moren?

Ovenstående har udelukkende omhandlet situationen, hvor forældrene til barnet bor sammen. I dette tilfælde er der udelukkende ret til børne- og ungeydelse. Bor du ikke sammen med den anden forælder, er det den enlige forsørger, der modtager børnepenge.

Har I delt forældremyndighed, bliver børnepengene udbetalt til den person, hvor barnet opholder sig mest. Er det delt 50/50 imellem jer, bliver det udbetalt til den person, hvor barnet har registreret sin bopæl.

 

Børnebidrag: et alternativ til børnepenge til enlige

Har du forældremyndigheden over dit barn, er det dig, der modtager børnepengene. Derudover har du også ret til at modtage børnebidrag. Børnebidrag er ikke det samme som børnepenge. Børnebidrag betales til den forælder med forældremyndigheden af den anden forælder. Børnepenge er i stedet et tilbud fra staten. 

Oftest aftales det indbyrdes, hvor meget der skal betales i børnebidrag. Kan I ikke blive enige om, hvor meget det skal være på, kan det afgøres af Familieretshuset. I det tilfælde vil det typisk bestå af et ”normalbidrag” på 1.415 kr. om måneden (2020). Der kan dog blive tilføjet tillæg alt efter indkomst. Læs mere om børnebidrag på Borger.dk.

 

Hvornår er der mulighed for at få forhøjede børnepenge?

Staten tilbyder en løsning, hvor du får forhøjede børnepenge. Det er dog ikke som sådan, at din sats for børnepenge bliver forhøjet. Du får i stedet mulighed for at få det, der hedder børnetilskud. Der er nogle særlige krav, der skal være opfyldt, før du kan få børnetilskud.

Krav, der skal være opfyldt for at få børnetilskud (og dermed forhøjede børnepenge)

 • Du skal være enlig forsørger.

 • Du er ikke gift, du er gået fra din ægtefælle i uoverensstemmelse, din samlever sidder i fængsel, eller din ægtefælle sidder i fængsel og har været fængslet i minimum tre måneder.
 • Du bor i Danmark.
 • Dit barn opholder sig i Danmark og har bopæl hos dig.
 • Du eller dit barn har dansk statsborgerskab. Alternativt skal I have haft bopæl i Danmark i minimum ét år.
 • Dit barn bliver ikke forsørget af det offentlige.
 • Dit barn er ikke anbragt.
 • Dit barn er ikke gift.

Det kan være svært at vurdere, om du er enlig forsørger, eller du har en samlevende. Borger.dk har dog lavet en video, der forklarer forskellen. Se videoen her.

Du kan kun få børnetilskud til og med barnets 18-års fødselsdag. Satserne for 2020 er på 1.470 kr. pr. kvartal pr. barn. Derudover er der mulighed for et ekstra børnetilskud på 1.498 kr. pr. kvartal. Dette er et fast beløb, som ikke afhænger af antallet af børn.

Husk, at du selv skal ansøge om børnetilskud. Det sker ikke automatisk ligesom med børne- og ungeydelse.

 

Børnepengeregler, du skal være ekstra opmærksom på

Der er en del regler for børnepenge. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne, og netop også kender forskel på børnepenge, børnebidrag og børnetilskud. Det har nemlig også en indflydelse, når vi kigger på nogle af de regler, der er på området. Det er blandt andet i forhold til fradrag og skat.

 

Skal man betale skat af børnepenge, børnebidrag og børnetilskud?

Nej, du skal ikke betale skat af børnepenge. Det er skattefrit, og du skal derfor heller ikke angive det i din forskudsopgørelse. Der skal heller ikke betales skat af børnetilskuddet.

Kigger vi på børnebidraget, er det i teorien barnet, der modtager disse penge, og dermed også barnet, der skal betale skat af det. Der skal kun betales skat af den del, der overstiger normalbidraget. I praksis er det dog de færreste børn, der ender med at betale skat på grund af personfradraget.

 

Kan man få fradrag fra børnepenge, børnebidrag og børnetilskud?

Du får ikke fradrag for børnepenge og børnetilskud, da det er penge, du modtager og ikke betaler. Der er til gengæld mulighed for at få fradrag for børnebidrag, hvis du er den forælder, der betaler børnebidrag til den anden forsørger. Er du forælderen, der modtager børnepengene, udløser det ikke noget fradrag.

Betaler du børnebidrag igennem Udbetaling Danmark, skal du ikke angive bidraget i din forskudsopgørelse. Det bliver indberettet helt automatisk. Betaler du i stedet uden om Udbetaling Danmark, skal du selv angive dit bidrag i årsopgørelsen. Således sikrer du, at du får fradrag for det.

Fradragets værdi svarer ca. til 27 % i gennemsnit. Det svarer til, at du sparer 270 kr. i skat, hvis du betaler 1.000 kr. i børnebidrag. Du kan læse mere om fradrag for børnebidrag på SKATs hjemmeside

Har du behov for en økonomisk buffer?

Ansøg om en Ferratum Kredit

 

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: