Barselsdagpenge | En komplet guide med alt, hvad du skal vide

Skal du snart på barsel, men har du svært ved at finde rundt i de mange regler? Der er mange regler og krav, du skal tage hensyn til og være bevidst om, når du skal på barsel, og du skal modtage barselspenge.

Vi har lavet en guide, hvor du kan få et overblik over, om du har ret til barselsdagpenge, hvor meget du kan få m.v. Bliv klogere på barselsdagpenge her på siden.

 

Hvad er barselsdagpenge?

Barselsdagpenge er et tilbud til forældre, der skal have et barn. Det er det offentlige, der administrerer det igennem Udbetaling Danmark. I forbindelse med graviditeten, fødslen og efter fødslen er der mulighed for barselsorlov, hvor der kan blive udbetalt barselsdagpenge, som kompensation for den indkomst, du mangler under barselsorloven.

Der er mange forskellige regler på området samt forskellige satser for, hvor meget du kan få i barselsdagpenge. Det dykker vi mere ned i, i de næste afsnit.

 

Hvornår har du ret til barselsdagpenge?

Du skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet, før du har ret til barselsdagpenge. Der er flere forskellige måder, hvorpå du kan være tilknyttet arbejdsmarkedet og dermed være godkendt til at modtage denne ydelse.

Én af følgende betingelser skal være opfyldt, før du har ret til barselsdagpenge:

 • Du er lønmodtager, og du:
  • har som minimum været ansat ved virksomheden på dagen, hvor din barselsorlov starter
  • har mindst arbejdet 160 timer de seneste fire måneder før din barselsorlov
  • har arbejdet minimum 40 timer om ugen i tre af de seneste fire måneder før din barselsorlov.
 • Du er berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse. Alternativt skal du have mulighed for en anden ydelse, der kan træde i stedet for.
 • Du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse inden for den sidste måned inden første dag for din barselsorlov. Varigheden af uddannelsen skal være mindst 18 måneder.
 • Du er elev, der er i lønnet praktik i forbindelse med din uddannelse. Uddannelsen skal være reguleret ved eller i henhold til lov.
 • Du er selvstændig erhvervsdrivende og har været det minimum de seneste 12 måneder. Du skal have arbejdet minimum 18,5 time om ugen i mindst seks måneder, hvoraf minimum en af månederne skal være forud for barselsorloven.

Ovenstående slår derfor fast, at du både kan få barselsdagpenge, når du er i almindeligt arbejde, når du er arbejdsløs, når du er studerende, og når du er selvstændig. Der er blot nogle krav, du skal leve op til.

 

Kan man få barselsdagpenge uden en a-kasse?

Du kan ikke få barselsdagpenge som arbejdsløs, hvis du ikke er medlem af en a-kasse. Er du ledig, er der et krav om, at du er berettiget til dagpenge for at kunne modtage barselsdagpenge. Hvis du for eksempel er på kontanthjælp og ikke er med i en a-kasse, er du ikke berettiget til barselsdagpenge.

 

Hvem udbetaler barselsdagpenge?

Som udgangspunkt er det Udbetaling Danmark, der foretager udbetaling af barselsdagpenge. Der er dog nogle tilfælde, hvor du for eksempel modtager det igennem din arbejdsgiver. Det kan for eksempel være, hvis du får almindelig løn under barselsorloven.

Får du løn under barslen, kan din arbejdsgiver få refusion af barselsdagpenge. Det er noget, som din arbejdsgiver skal søge om, og det er derfor ude af dine hænder. Du vil blot modtage indkomst i form af løn fra din arbejdsgiver.

 

Hvor meget får man i barselsdagpenge?

Barselsdagpengesatsen afhænger af din timeløn og antallet af timer, du normalt arbejder. Du kan dog højst komme op på en barselsdagpengesats, der svarer til den højeste sats for dagpenge.

Dagpengesatsen er i 2020 på 4.405 kr. før skat om ugen for en 37-timers uge. Det betyder, at dagpengesatsen er på 119,05 kr. før skat i timen.

Dagpengesatsen er i 2020 på 119,05 kr. i timen før skat. Har du en lavere timeløn, bliver din dagpengesats regnet ud fra din nuværende timeløn og det timeantal, du er ansat til.

Hvordan beregner jeg min barselsdagpengesats?

For at give dig en fornemmelse af, hvordan du beregner dine barselsdagpenge, har vi opstillet nogle fiktive eksempler.

Eksempler på beregning af barselsdagpenge:

 • Christina arbejder 37 timer om ugen til en timepris på 160 kr. Timelønnen er højere end dagpengesatsen, hvorfor det er dagpengesatsen, der regnes efter. Christinas ugentlige barselsdagpenge er: 119,05 x 37 = 4.405 kr. før skat.
 • Louise arbejder 25 timer om ugen til en timepris på 130 kr. Timelønnen er højere end dagpengesatsen, hvorfor det er dagpengesatsen, der regnes efter. Louises ugentlige barselsdagpenge er: 119,05 x 25 = 2.976,25 kr. før skat.
 • Peter arbejder 25 timer om ugen til en timepris på 110 kr. Timelønnen er lavere end dagpengesatsen, hvorfor der regnes med Peters timeløn. Peters ugentlige barselsdagpenge er: 110 x 25 = 2.750 kr. før skat.
 • Anne arbejder 40 timer om ugen til en timepris på 112 kr. Timelønnen er lavere end dagpengesatsen, hvorfor der regnes med Annes timeløn. Annes ugentlige barselsdagpenge er: 112 x 40 = 4.480 kr. før skat. Da dette ligger over den ugentlige dagpengesats, ender Anne dog med at få maks. satsen og dermed 4.405 kr. før skat i stedet for.

 

Hvad med min forskudsopgørelse og skat af barselsdagpenge?

Når du får barselsdagpenge, er det et alternativ eller et supplement til din løn. Det er derfor en indkomst, og du skal betale skat af dine barselsdagpenge.

Det vil være forskelligt fra person til person, hvor meget man får i barselsdagpenge efter skat. Det afhænger af, hvor man bor og ens personlige fradrag.

Når du betaler skat, udgør en del af skatten kommuneskatten og er dermed bestemt i den kommune, du bor i. Kommuneskatten ligger typisk mellem 23 % og 27 %. Derudover kommer der andre skatter oveni – for eksempel i forhold til om du betaler bundskat eller topskat.

Har du hus eller gæld, er der ofte nogle skattefradrag at hente der. Derudover kan du også få fradrag, hvis du er medlem af en a-kasse og fagforening. Dette er blot nogle af de eksempler, der giver dig fradrag, således du skal betale mindre i skat af dine barselsdagpenge.

Det er vigtigt, at du får justeret din forskudsopgørelse, når du går på barsel. Ellers kan du ende med at betale for lidt eller for meget i skat. Derudover er der måske også nogle af dine fradrag, der bortfalder, mens du er på barsel. Det kan for eksempel være dit kørselsfradrag, da du jo ikke skal køre på arbejde, mens du er på barsel.

Sørg derfor for, at du får lavet de nødvendige justeringer. Du kan evt. ringe ind til SKAT. De kan typisk hjælpe dig med at justere forskudsopgørelsen både før og efter din barsel.

 

Hvor længe får man barselsdagpenge?

Længden af din barselsorlov og perioden, hvor du kan modtage barselsdagpenge, afhænger af, om du er moren eller faren/medmoren. Der gælder nemlig nogle særlige regler på området.

 

Barselsorlov og barselsdagpenge, når du er mor

 • Graviditetsorlov: Afholdes fire uger før den forventede fødsel. 
 • Barselsorlov: Afholdes 14 uger efter fødslen.
 • Forældreorlov: Afholdes 32 uger efter barselsorloven. Forældreorloven kan deles med den anden forælder.

De ovenstående tre orlover går på daglig tale ofte blot under barselsorlov. Det er dog vigtigt at skelne imellem, hvilke uger moren skal have som orlov, og hvor der er mulighed for barselsdagpenge, og hvilke uger der er mulighed for at dele med den anden forælder.

 

Barselsorlov og barselsdagpenge, når du er far eller medmor

 • Fædreorlov: Afholdes 2 uger efter fødslen.
  • Fædreorloven kan afholdelse fleksibelt over de første 14 uger fra fødslen. Det skal blot aftales med arbejdsgiveren.
 • Forældreorlov: Afholdes 32 uger efter barselsorloven. Forældreorloven kan deles med den anden forælder.

Der er derfor en fælles pulje på 32 uger, som forældrene skal dele imellem sig, hvor der er mulighed for at få barselsdagpenge. I bestemmer selv, hvordan ugerne skal fordeles imellem jer.

 

Husk at søge om barselsdagpenge

Når du skal på barsel, er det vigtigt, at du ansøger om barselsdagpenge – medmindre du får løn under din barsel fra din arbejdsgiver. I det tilfælde er det din arbejdsgiver, der skal søge refusion af barselsdagpenge.

Modtager du ikke løn under din barsel, skal du ansøge om barselsdagpenge. Det gør du ved at give enten din arbejdsgiver eller a-kasse besked om, hvornår du går på orlov. De skal efterfølgende registrere ved Udbetaling Danmark, at du går på orlov. Det kan tidligst registreres ved Udbetaling Danmark den dag, du går på orlov.

Når det er blevet registreret ved Udbetaling Danmark, modtager du et brev med et link, hvorfra du kan søge barselsdagpenge. Husk, at du skal ansøge om barselsdagpenge senest otte uger efter, du har modtaget brevet.

Er du selvstændig, er der særlige regler for, hvordan du skal søge barselsdagpenge. Læs mere om, hvordan du søger barselsdagpenge som selvstændig på Borger.dk.

 

Særlige barselsdagpenge-regler, du skal kende

Der er nogle ekstra regler på området, der er en fordel at kende til, inden du går på barselsorlov og skal modtage barselsdagpenge. Vi har inkluderet nogle af de hyppige spørgsmål, der ofte opstår.

 

Hvordan fungerer det med barselsdagpenge og ferie?

Alt afhængigt af hvornår din barsel skal afholdes, kan det betyde, at du ikke er i stand til at holde din hovedferie, fordi den overlapper med din barsel. I den forbindelse er der forskellige muligheder. Du kan enten:

 • Afholde din ferie senere i det indeværende ferieår
 • Overføre din ferie til næste år, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver
 • Lad være med at afholde din ferie, og få feriepengene udbetalt.

 

Hvordan fungerer det med barselsdagpenge, hvis jeg er på SU?

Er du under uddannelse, når du skal på barsel, skal du holde orlov fra din uddannelse. Det betyder, at du skal stoppe med din SU. Derudover skal du melde dig ledig i din a-kasse og kontakte dit jobcenter for at stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette skyldes, at du skal leve op til kravene for at kunne modtage dagpenge.

Dette er under antagelse af, at du studerer fuld tid og dermed ikke har noget arbejde ved siden af studiet. Har du et arbejde ved siden af dit studie, kan der være mulighed for barselsdagpenge igennem din arbejdsgiver. Her skal du dog leve op til kravene for lønmodtagere, som vi har nævnt tidligere i artiklen. Du kan også læse mere på Borger.dk om studerende/nyuddannet og barselsdagpenge.

 

Kan man forlænge barselsdagpenge?

Du kan ikke forlænge barselsdagpenge i form af at få mere udbetalt. I stedet har du mulighed for at forlænge din barselsorlov med otte uger eller 14 uger.

Denne forlængelse betyder, at du får den samme samlede portion barselspenge udbetalt. Puljen bliver dog fordelt over en længere periode. I praksis betyder det derfor, at du får mindre udbetalt i barselsdagpenge om ugen, hvis du forlænger din barselsorlov.

Mangler du en økonomisk buffer?

Ansøg om en Ferratum Kredit

 

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: