Arbejdsmarkedsbidrag | Guide til arbejdsmarkedsbidrag

 

Som dansk lønmodtager er arbejdsmarkedsbidrag en skat, som du skal betale. Måske har du set arbejdsmarkedsbidrag forkortet som am-bidrag, og sådan står det som ofte også markeret på din lønseddel. Men hvad er arbejdsmarkedsbidrag egentlig for en størrelse? Og skal alle betale arbejdsmarkedsbidrag? Her på siden har vi samlet en guide til dig med de vigtigste punkter, så du kan blive klogere på reglerne for arbejdsmarkedsbidrag.

 

Hvad er arbejdsmarkedsbidrag?

Arbejdsmarkedsbidrag – eller am-bidrag – er en offentlig skat, som alle danske lønmodtagere skal betale. Det er din arbejdsgiver, der sørger for, at det automatisk bliver trukket fra din løn. Arbejdsmarkedsbidraget ligger på 8 % og bliver trukket, efter at ATP og andre pensionsbidrag er fratrukket. Herefter bliver arbejdsmarkedsbidraget og eventuelt andre skatter trukket fra. Er du selvstændig, skal du også betale 8 % i arbejdsmarkedsbidrag.

Hvad går arbejdsmarkedsbidrag egentlig til? Arbejdsmarkedsbidrag er en del af puljen, der går til at varetage en række statslige udgifter. Derfor går bidraget, der automatisk bliver trukket fra din løn, til dækning af eksempelvis efteruddannelse, aktivering, dagpenge og orlov. Hvis du en dag mister dit job, vil et arbejdsmarkedsbidrag i så fald have været med til at dække udbetalingen af nogle af dine dagpenge.

 

Hvem skal betale arbejdsmarkedsbidrag?

Du har pligt til at betale 8 % offentligt arbejdsmarkedsbidrag, hvis du er ansat eller selvstændig. Bidraget trækkes hver måned af din lønindkomst. Hvis du som selvstændig oplever overskud i din virksomhed, er du også forpligtet til at betale arbejdsmarkedsbidrag af det overskydende beløb. Overvejer du at starte privat virksomhed, har vi samlet 10 gode råd til, hvordan du kommer godt fra start. Her kan du blandt andet blive klogere på, hvordan du holder styr på din skat samt generelt får styr på din økonomiske plan.

Hvis du har andre indtægter i form af eksempelvis aktier, feriepenge, honorarer og lignende, gælder de samme regler for betaling af arbejdsmarkedsbidrag. Derfor har du også pligt til at betale offentlig skat af disse indkomster.

 

Regler for arbejdsmarkedsbidrag – hvad betaler du am-bidrag af?

Som tidligere nævnt er det din arbejdsgiver, der sørger for, at arbejdsmarkedsbidraget bliver trukket korrekt fra din løn. Alligevel kan det være godt at have en indsigt i, hvilke forhold der skal betales am-bidrag af. Du skal betale arbejdsmarkedsbidrag af følgende, når ATP og eventuelt eget pensionsbidrag er trukket fra:

 • A-indkomst
 • feriepenge
 • honorarer
 • udenlandske indkomster
 • overskud fra selvstændig virksomhed
 • ferietillæg
 • gratialer
 • fri bil, kost, logi, telefon og andre personalegoder
 • periodiske udgiftsgodtgørelser.

Hvis du er i tvivl om, hvilke indkomster du skal betale offentlig skat af, kan du altid blive klogere på SKATs egen hjemmeside. Du finder eksempelvis hele oversigten over, hvad der skal betales am-bidrag af, ved at klikke her.

 

Hvordan påvirker arbejdsmarkedsbidrag din udbetaling?

Når du hver måned får udbetalt din løn, vil det fremgå af din lønseddel, hvilket beløb der er sat ind på din konto. Men på din lønseddel fremgår det også, hvor meget du skal betale i form af am-bidrag og andre offentlige skatter. Lønnen, som din arbejdsgiver betaler dig, stemmer nemlig ikke fuldstændig overens med den sum, der reelt kommer til at stå på din konto. Foruden at du skal betale A-skat (og eventuel B-skat), vil et arbejdsmarkedsbidrag også påvirke udbetaling af din egentlige løn.

Der skal betales am-bidrag af hele din løn. Det vil som sagt sige, at når ATP og pensionsbidrag er trukket fra, vil arbejdsmarkedsbidraget blive fratrukket. Herefter bliver den yderligere skat trukket fra.  

 

Hvorfor betale arbejdsmarkedsbidrag?

Formålet med am-bidraget er, at lønmodtagere fælles bidrager til arbejdsmarkedet. Sådan har det været, siden am-bidraget blev indført i Danmark i 1994, og gennem tiden har skatten været med til at betale statens omkostninger til blandt andet dagpenge og aktivering. Idéen med arbejdsmarkedsbidraget var egentlig, at det skulle medvirke til at få sænket arbejdsløsheden, og det var på mange måder anset som en midlertidig løsning.

Selvom situationen på arbejdsløsheden i dag er markant anderledes end den var i 1994, ser det ikke ud til, at am-bidraget bliver afskaffet lige foreløbigt. Når du automatisk betaler den ekstra skat hver måned, kan du være sikker på, at du også kan få økonomisk hjælp, hvis du en dag ikke længere er i arbejde med løn.

 

Lov om arbejdsmarkedsbidrag – hvem betaler mest?

Siden 1994 har reglerne for arbejdsmarkedsbidraget været, at alle er forpligtet til at betale 8 % af deres månedlige løn til staten. Am-bidraget er således ens for alle, uanset om du er højt- eller lavtlønnet, eller du er timelønnet eller modtager en fast løn. Det er altså en afgift, hvor alle betaler samme procentsats, også selvom man er selvstændig erhvervsdrivende. Hvis der kommer ekstra lønkroner ind på kontoen, skal der også betales skat af overskuddet.

Hvis du får en ekstra indtægtskilde i form af et sidejob, kan der være lidt at holde styr på i forhold til økonomi og arbejde. Derfor har vi også samlet nogle gode råd til ting, du skal være opmærksom på, når du balancerer et fuldtidsjob med en ekstra arbejdsbyrde ved siden af.

Selvom alle som udgangspunkt betaler det samme i arbejdsmarkedsbidrag, kan man godt sige, at de, der har en højere indtægt, betaler flere penge til staten end dem, der får et lavere beløb i løn. Når der er tale om en fast procentsats, kan man omvendt sige, at de 8 % i am-bidrag formentlig vil påvirke udbetalingen hos dem, der har færrest penge.

 

Selvstændig virksomhed og udenlandske arbejdsforhold

Reglen for arbejdsmarkedsbidrag er, at alle personer i ansættelsesforhold, der er skattepligtige i Danmark, skal betale 8 % af bidragsgrundlaget. Skatten kan registreres i forbindelse med din selvangivelse eller igennem dit overskud i virksomheden. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag i din enkeltmandsvirksomhed, hvis du ikke har overskud eller i det hele taget ikke har mulighed for at udbetale løn til dig selv.

Derudover kan visse ansatte ved udenlandske ambassader være fritaget for at skulle betale arbejdsmarkedsbidrag, hvis dette er aftalt i en overenskomst mellem Danmark og ambassaden i det pågældende land. Denne undtagelse kan også gælde for ansatte ved andre internationale organisationer, som Danmark har indgået overenskomster med, og som medgiver skattefritagelse for løn. Du kan læse mere om forskellige rettigheder for personer i internationale arbejdsforhold ved at klikke her.

 

Hvornår skal man ikke betale arbejdsmarkedsbidrag?

Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag, hvis du modtager en eller anden form for pension, social ydelse eller overførselsindkomst. Det kunne være efterløn, ligesom du er fritaget, hvis du er på SU eller får udbetalinger fra livsforsikringer, tjenestemandspension, underholdsbidrag eller lignende.

Derfor skal du eksempelvis heller ikke betale am-bidrag af dine dagpenge, hvis du bliver ledig. Hvis du mister dit arbejde, skal du i stedet have beregnet din dagpengesats. Dagpengesatsen angiver det beløb, som du er berettiget til at få udbetalt per måned, hvis der altså ikke skal beregnes et fradrag for arbejdstimer eller lignende. Satsen vil altid blive fastlagt ud fra din løn, før du bliver ledig.

Opgørelsen foretages således på baggrund af de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder, hvor du har fået mest løn. I beregningen indgår A-indkomst (og eventuel B-indkomst), som du automatisk har betalt am-bidrag af. Her er den samlede oversigt over, hvilke ydelser du ikke skal betale arbejdsmarkedsbidrag af:

 • dagpenge
 • kontanthjælp
 • SU
 • pension
 • efterløn
 • fleksydelser
 • ledighedsydelser
 • revalideringsydelser.

​​​​​​​

Hvor meget er arbejdsmarkedsbidrag for pensionister?

Som udgangspunkt må du gerne arbejde, når du modtager folkepension. Beløbet, som du modtager i forbindelse med dit arbejde, kan dog påvirke, hvor meget du får udbetalt i pension og eventuelle tillæg. Der gælder samme regler for pensionister i forhold til betaling af arbejdsmarkedsbidrag. Har du en arbejdsindtægt, er du forpligtet til at betale skat og 8 % i am-bidrag af hele din løn. Til gengæld skal du ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af din folkepension – dog skal du stadig betale skat.

Udbetalingen af din pension sker på baggrund af din forskudsopgørelse. Derfor er det meget vigtigt, at din forskudsopgørelse er opdateret med dine seneste indkomster og generelle informationer i forhold til arbejdsforhold. Forskudsopgørelsen fungerer som en slags oversigt over din forventede indkomst og skat for næstkommende år. For at du kan betale den rigtige skat, er det derfor vigtigt, at du tilpasser din forskudsopgørelse, hvis din økonomi ændrer sig. Du kan opdatere din forskudsopgørelse ved at klikke her.

 

Beregning af arbejdsmarkedsbidrag – hvordan påvirker bidraget din løn?

Som lønmodtager kan du sikkert nikke genkendende til, hvordan det nogle gange kan være svært at gennemskue, hvilket beløb du præcist får udbetalt på din konto hver måned. Når du har modtaget din månedlige løn, skal der nemlig tages højde for eksempelvis både skattefradrag, am-bidrag, ATP samt pension- og skatteprocenter. Hvis du gerne vil have beregnet din løn efter skat, så du kan se, hvor meget du kan regne med at få udbetalt, findes der blandt andet forskellige onlineberegnere.

Alternativt kan du altid kontakte din personlige bank, hvis du vil have en professionel gennemgang af din økonomi samt blive endnu klogere på, hvordan betalingen af arbejdsmarkedsbidrag påvirker dit private budget.

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: