#FerratumFridays

Konkurrenceregler
 

1. Arrangør

Konkurrencen arrangeres af Ferratum Danmark ApS (i det følgende "arrangøren") og offentliggøres hver mandag på arrangørens officielle Facebook side, hvor vinderen trækkes om fredagen i den pågældende uge.
 

2. Deltagelse

Alle personer over 18 år der bor permanent i Danmark kan deltage i konkurrencen, undtagen personer der arbejder for arrangøren, såvel som medlemmer af disses familier. Alle, der har syntes godt om konkurrenceopslaget i løbet af konkurrenceperioden, og som har kommenteret den i overensstemmelse med arrangørens instruktioner som annonceret i konkurrenceopslaget, deltager i arrangørens konkurrence. Deltagelse i konkurrencen kræver ikke bestilling eller køb af et produkt eller en tjenesteydelse. Deltagelsesperioden slutter på det tidspunkt, der fremgår af konkurrenceopslaget. Ferratum forbeholder sig ret til at foretage ændringer i konkurrenceperioden. Navnene på vinderne vil blive offentliggjort på arrangørens Facebook-side.

Der uddeles ugentlige præmier til alle vindere én gang om ugen. Hvis vinderen af konkurrencen overtræder konkurrencens regler, udviser usportslig optræden eller på anden måde overtræder lovgivningen, vil det føre til diskvalificering. Arrangøren har ret til at diskvalificere deltagere, som bevidst misbruger konkurrencen med henblik på at ændre konkurrencens resultater eller modificere oddsene. Arrangøren forbeholder sig ret til at fjerne eller undlade at offentliggøre materiale, som arrangøren skønner upassende. 
 

3. Konkurrencepræmier

Der vælges én vinder hver uge ved tilfældig udvælgelse. Præmien er 500 kr. Vinderen udpeges af konkurrencens arrangør. Vinderen kan ikke ombytte den præmie, der er blevet valgt til ham/hende. Navnet på konkurrencens vinder offentliggøres på arrangørens officielle Facebook-side, og vinderen modtager besked om præmien personligt, hvis det er muligt. Pengepræmien overføres til bankkontoen, som vinderen har oplyst. Hvis vinderen af konkurrencen ikke kan kontaktes inden for én måned efter udpegningen, forbeholder arrangøren sig ret til at udpege en ny vinder. Udpegningen af vindere finder sted hver fredag.
 

4. Arrangørens og vinderens ansvar

Vinderen af præmien er ansvarlig for evt. omkostninger relateret til modtagelse eller brug af præmien eller udgifterne og/eller skatter relateret til deltagelse i konkurrencen. Vinderen af præmien fritager arrangøren for alt ansvar, der opstår som følge af eller er et resultat af deltagelse i konkurrencen eller modtagelse af præmien. Vinderen af præmien fritager arrangøren for alt ansvar relateret til senere brug af præmien eller mangler relateret til den såvel som kvæstelser eller skader, der forårsages eller siges at være forårsaget af deltagelse i denne konkurrence eller indløsning eller brug af præmien. Denne ansvarsfralæggelse forringer dog ikke forbrugerens rettigheder iht. gældende lovgivning. Arrangørens ansvar i forhold til deltagerne overskrider ikke værdien eller beløbet af den præmie, der er omtalt i disse regler. Arrangøren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i reglerne uden at annoncere det på dens Facebook-side.

Ved at deltage i denne konkurrence bekræfter deltageren at han/hun er berettiget til at deltage i konkurrencen og accepterer alle vilkår og betingelser, som arrangøren har fastsat for konkurrencen. Deltageren tillader indsamling og behandling af hans/hendes personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse og offentliggørelse af hans/hendes navn på Ferratums officielle kanaler. 

Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Ferratum sig ret til at udelukke deltagere fra konkurrencen.

Arrangørens afgørelser er endelige og bindende for alle deltagere i konkurrencen.
Alle klager over konkurrencen skal indsendes på e-mail til kundeservice@ferratum.dk senest en uge efter kampagnens afslutning. Kampagnen slutter fredag kl. 12.00. 
 

5. Ansvarsfralæggelse vedr. Facebook

Konkurrencen finansieres, støttes eller endosseres ikke på nogen måde af Facebook.