Skattefradrag: Den ultimative guide

Som borger i Danmark er du forpligtet til at betale skat. Skatten er en fast procentdel af din indkomst, som helt automatisk trækkes fra din løn, førend dine resterende lønkroner bliver udbetalt. Et skattefradrag gør, at der er en del af din løn, du ikke behøver betale skat af. Det betyder, at du ved hjælp af fradrag kan få et højere rådighedsbeløb.

I denne guide stiller vi skarpt på skattefradrag. Vi kommer blandt andet ind på, hvilke forskellige fradrag der findes, samt hvordan du beregner dine forskellige fradrag.

Hvad er et skattefradrag, og hvordan beregnes skattefradrag?

Et skattefradrag er en sum af din løn, du ikke behøver betale skat af. Fradraget kan være på alt lige fra få hundrede kroner til mange tusinde kroner. Nogle fradrag er for alle, der er i arbejde, imens andre fradrag kun er relevante for en del af befolkningen. Desuden gælder det, at nogle fradrag automatisk bliver regnet med, inden du betaler skat, imens du selv skal angive andre fradrag i din forskudsopgørelse eller årsopgørelse for at få glæde af dem. Netop derfor kan skattefradrag være en smule svære at finde rundt i.

Et skattefradrag kan blive beregnet ud fra forskellige faktorer – for eksempel din indkomst. Derudover kan fradraget beregnes ud fra, hvor mange penge du har brugt på for eksempel serviceydelser, eller hvor mange kilometer du har kørt til og fra arbejde.

Nedenfor kan du se en liste med nogle af de fradrag, der (måske) er relevante for dig:

 • Håndværkerfradrag
 • Beskæftigelsesfradrag
 • Kørselsfradrag
 • Personfradrag
 • Skattefradrag for donationer
 • Rentefradrag
 • Fradrag for kontingenter.

Hvilke fradrag i skat beregnes automatisk?

Som nævnt tidligere er der flere af de mange skattefradrag, der automatisk beregnes for dig. Det gælder blandt andet dit personfradrag og dit eventuelle beskæftigelsesfradrag.

Enhver borger har et personfradrag, som er en vis sum penge, som vedkommende kan få udbetalt af for eksempel en arbejdsgiver – uden at blive beskattet. Er du i arbejde, har du desuden ret til et beskæftigelsesfradrag, som ligeledes automatisk bliver medregnet, når du betaler skat.

Generelt indhenter SKAT så mange oplysninger som muligt om dig og dine økonomiske forhold, så du for eksempel er fri for selv at indberette, at du betaler kontingent til en A-kasse. Når du får adgang til din årsopgørelse, er det imidlertid altid anbefalelsesværdigt at tjekke denne igennem, så du er sikker på, at du har fået glæde af alle dine fradrag. Har der været fejl i fradragene på din forskudsopgørelse, skal du i slutningen af skatteåret enten have penge tilbage i skat eller betale restskat, og netop derfor er det væsentligt at have styr på fradragene.

Dit personfradrag i 2021 er på 46.700 kr., såfremt du er fyldt 18 år. Er du under 18 år, er fradraget på 36.900 kr. Beskæftigelsesfradraget er anno 2021 på 10,60 %, dog kan det maksimalt være på 40.600 kr.

Dit personfradrag i 2022 er på 46.600 kr., såfremt du er fyldt 18 år. Er du under 18 år, er fradraget på 37.300 kr. Beskæftigelsesfradraget er anno 2022 på 10,65 %, dog kan det maksimalt være på 41.600 kr.

Disse fradrag skal du have med på SKATs årsopgørelse

Mange fradrag beregnes helt automatisk for dig, men nogle fradrag er du nødsaget til selv at indtaste i din forskudsopgørelse. Har du ikke haft den med i forskudsopgørelsen, kan du indtaste dem i din årsopgørelse.

Fradrag, du typisk selv skal indberette til SKAT, omfatter blandt andet:

 • Kørselsfradrag
 • Håndværkerfradrag
 • Renter fra udenlandsk bank
 • Fradrag for donationer

Nedenfor kigger vi på nogle af de fradrag, du selv skal indtaste, samt hvordan de beregnes.

Disse regler gælder for beregning af kørselsfradrag

Kørselsfradraget er for dig, der har langt til og fra arbejde, og det kan ses som en form for kompensation for den tid, du hver dag bruger på transport. Kørselsfradraget kaldes også ”befordringsfradrag” og gælder, uanset hvilken form for transportmiddel du benytter. Så snart du har mere end 12 kilometer hver vej til arbejde, kan du få kørselsfradrag, og krydser du en bro på din vej, kan du få et ekstra tillægsfradrag for dette. Satserne for brotillægget kan ses på SKATs hjemmeside.

Som udgangspunkt er dit kørselsfradrag automatisk regnet med i din forskudsopgørelse. Dog bør du altid tjekke dette punkt efter i årsopgørelsen, da der typisk er brug for småjusteringer. Det gælder nemlig, at du får kørselsfradrag for det faktiske antal dage, du kører til og fra arbejde. Har du haft hjemmearbejdsdage i løbet af året, eller har du været syg, holdt orlov eller været på kursus, er du således nødt til at rette i antallet af kørselsdage, du har haft.

Når SKAT automatisk beregner dit kørselsfradrag, beregnes det ud fra, at du har 216 arbejdsdage på din arbejdsplads i løbet af året. Det svarer til et arbejdsår med seks ugers ferie samt to ekstra hverdage uden kørsel til arbejdspladsen.

Du skal eksempelvis rette i antallet af kørselsdage, hvis du har:

 • arbejdet hjemmefra
 • været på orlov
 • været syg
 • haft mere end seks ugers ferie.

Kørselsfradrag – sådan foretages beregning af befordringsfradraget

Du er berettiget til kørselsfradrag, hvis der er mere end 12 kilometer hver vej imellem din bopæl og din arbejdsplads. Du kan dog ikke få befordringsfradrag, hvis:

 • din arbejdsgiver betaler for din transport
 • du har en firmabil til rådighed til transporten
 • du kører til og fra et studie, da SU ikke tæller som løn
 • du kører til og fra ulønnet praktik.

Kører du til og fra den ene eller anden form for lønnet arbejde, kan du få kørselsfradrag, og det gælder, uanset om du kører i bus, bil eller tog, eller om du tager cyklen til og fra din arbejdsplads.

Nedenfor kan du se en tabel over skattefradraget for kørsel anno 2021.

Antal transportkilometer pr. dag

Fradrag pr. kilometer pr. dag

0-24 kilometer

0 kr. pr. kilometer

25-120 kilometer

1,90 kr. pr. kilometer

Over 120 kilometer

0,95 kr. pr. kilometer (1,90 kr. pr. kilometer i yderkommuner)

 

Som du kan se af tabellen, gælder en særlig takst for dig, der bor i en såkaldt yderkommune. Du kan ligeledes få et forhøjet fradrag, hvis du bor på en af de små ikke-brofaste øer i Danmark. Du kan finde en liste over yderkommuner samt læse meget mere om reglerne for kørselsfradrag på denne side.

 

Sådan indberetter du renter og restgæld fra en udenlandsk bank

Renter og restgæld fra udenlandsk bainker indberette ikke automatisk. Du kan selv indberette det på baggrund af de informationer din bank har sendt dig. Fx. årsbrevet fra Ferratum Bank. Sådan gør du:

 • Log ind hos SKAT TastSelv og vælg din årsopgørelse for 2021
 • Under Udenlandsk indkomst, Renter og formue fra udlandet, skal du vælge det land banken ligger i
 • I rubrik 432 skal du indsætte din renteudgifter fra perioden 01.01.2021-31.12.2021. Har du andre udenlandske renteudgifter skal de alle lægges sammen i denne rubrik
 • I rubrik 493 kan du indtaste restgæld pr. 31.12.2021. Har du anden udenlandsk restgæld, skal denne også lægges til i denne rubrik
 • Herefter kan du gemme ændringerne i din årsopgørelse for 2021

 

Hvad kan trækkes fra som en del af SKATs håndværkerfradrag?

Håndværkerfradraget – eller servicefradraget, som det også hedder – er for dig, der for eksempel har fået repareret noget på dit hus, men du kan også få glæde af det, hvis du har en rengøringshjælp ansat. Det gælder kun for udvalgte håndværks- og serviceydelser, så førend du angiver et håndværkerfradrag i din forskudsopgørelse eller årsopgørelse, gør du klogt i at tjekke SKATs hjemmeside for de gældende regler for servicefradraget.

For 2021 kan du for serviceydelser få fradrag på op til 25.000 kr. pr. person, imens håndværksydelser giver fradrag på op til 25.000 kr. pr. person.

For 2022 kan du for serviceydelser få fradrag på op til 6.400 kr. pr. person, imens håndværksydelser giver fradrag på op til 12.900 kr. pr. person. Bemærk at fradaget for håndværksydelser afskaffes pr. 1. april 2022

Du kan få fradrag for arbejdsløn inklusive moms, men ikke for materialer. Desuden er det væsentligt at være opmærksom på, at du kun kan nyde godt af håndværkerfradraget, hvis du har betalt elektronisk med for eksempel dankort, MobilePay eller via netbank. Betaler du kontant, er du ikke fradragsberettiget.

I skrivende stund kan du få fradrag for følgende serviceydelser:

 • Almindelig rengøring
  • Vask og aftørring af flader i boligen
  • Rengøring af toilet og bad
  • Støvsugning, gulvvask og boning
  • Opvask, tøjvask og strygning
  • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner og lignende.
 • Vinduespudsning
  • Indvendigt
  • Udvendigt.
 • Børnepasning
  • Børnepasning i hjemmet eller en fritidsbolig (dog ikke, hvis lektiehjælp er hovedopgaven)
  • Aflevering og afhentning af børn i eksempelvis daginstitutioner, skoler, fritidsklubber samt til og fra fritidsaktiviteter.
 • Almindeligt havearbejde og vedligeholdelse
  • Græsslåning
  • Klipning af hæk
  • Lugning
  • Beskæring af buske og træer, dog ikke træfældning og fjernelse af væltede træer
  • Snerydning
  • Fliserensning af terrasser, indkørsler og lignende. Rensning af tagrender giver ikke fradrag.

Du kan blandt andet få fradrag for nedenstående håndværksydelser:

 • Udvendigt malerarbejde – dog ikke maling af tag, udhæng, vindskeder og sternbrædder
 • Isolering af tag
 • Reparation og forbedring af skorsten
 • Udskiftning af ruder, vinduer og terrassedøre med glas
 • Udskiftning af yderdøre og terrassedøre
 • Isolering af ydervægge
 • Isolering af gulv
 • Afmontering af brændeovne
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg.

Vil du blive klogere på, om du kan nyde godt af servicefradraget eller SKATs håndværkerfradrag, kan du læse alt om det lige her.

Sorry, there are errors on the page: