I daglig tale betegnes valuta som et lands møntfod, og er den der handles med på det globale valutamarked, hvor prisen bestemmes på baggrund af udbud og efterspørgsel og internationale aftaler.

Ordet valuta har oprindeligt en anden betydning, da man tidligere brugte det som betegnelse af værdi eller at være værd.

Et lands officielle møntenhed 

Ordet valuta bruges både som et lands møntenhed, og som en fælles betegnelse for alle landes penge.

De fleste lande, som for eksempel Danmark og Norge, har deres egen møntenhed, mens andre lande benytter sig af en fælles møntenhed. Dette er for eksempel gældende for mange af landene der er med i EU, og har fælles valuta i form af Euroen. Ved at flere lande har en fælles møntfod, bliver der sikret mere fri bevægelighed for varer, hvilket gør det nemmere for landene at handle med hinanden.

På verdensplan finde der cirka 180 forskellige valutaer. De findes både som fysiske enheder, som mønter og sedler, men handles også som aktiver forskellige parter imellem på valutamarkedet.

 

Valutakurser – faste og flydende 

Med en valutakurs menes det, at man kan se forholdet mellem forskellige valutaers værdi.

Valutakursen viser det antal enheder, der skal til for at få en anden given valuta. Dette kan for  eksempel være, hvor mange danske kroner der skal til for at få en amerikansk dollar, et britisk pund eller en svensk krone.

Valutakurser kan i princippet ændre sig fra dag til dag, og bestemmes af forskellige eksterne forhold, som f.eks. kan være et lands økonomiske situation.  

En valutakurs kan være både fast og flydende. Ved en fast valutakurs forstås det, at kursen på den pågældende valuta bestemmes af forskellige internationale aftaler, der bestemmer at kursen skal holdes inden for en given grænse. Dette gør sig gældende for den danske krone, hvor man følger Euroen, for at der ikke skal komme for stort et udsving i valutakursen, og så den ikke bliver for attraktiv for udenlandske investorer at opkøbe.

En flydende valutakurs er derimod ikke bestemt af internationale aftaler, men bestemmes af udbud og efterspørgsel på et pågældende marked.

Hvad påvirker valutakursen 

Der kan være flere forskellige forhold der påvirker valutakursen, alt efter om kursen er fast eller flydende.

Valutakursen giver et udtryk for et lands generelle økonomiske sundhed, da den viser udgangspunktet for samhandlen mellem forskellige lande. Hvis et land har en lav valutakurs kan det være attraktivt for andre lande at importere fra, da de vil få flere varer for deres egen valuta, end hvad de kan få andet steds. Hvis valutakursen derimod er høj, vil det ikke være lige så attraktivt at importere fra dette land.

Forskelle på rentesatser lande imellem kan have en indflydelse på et lands valutakurs. Dette skyldes at renterne er en af de mest brugte metoder til at manipulere med valuta samt inflationen. Jo højere renterne er, jo mindre attraktivt bliver det at købe et lands valuta og omvendt.

Hvis et land låner udenlandsk kapital, kan det skyldes at de gør det for at lukke et underskud i deres egen betalingsbalance. Når man låner penge i udlandet, til at lukke eget underskud, har det oftest en negativ indvirkning på den pågældende valuta, når det kommer til deres handelspartnere i andre lande.

Hvis der er større import end eksport, vil det føre til et underskud på handelsbalancen, og det vil være nødvendigt at låne penge andet steds for at dække underskuddet. Dette vil gøre det pågældende lands valuta mindre attraktivt at investere i. Derfor kan det være nødvendigt at nedjustere ens valutakurs, for igen at gøre det mere attraktivt for andre lande at importere fra landet, og derved få underskuddet på handelsbalancen minimeret.

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: