Rådighedsbeløb

Hvis du ansøger om et lån i banken, vil de oftest bruge dit månedlige rådighedsbeløb til at vurdere, om du er i stand til at betale lånet tilbage, og om du har nok til at leve for selvom der skal afbetales. Men hvad dækker et rådighedsbeløb egentlig over? Det får du svar på her.

 

Det indeholder et rådighedsbeløb 

Et rådighedsbeløb er det du har tilbage, efter alle faste udgifter er betalt. Dette kan være udgifter til bolig, bil, forsikringer, telefon, tv, fagforening, A-kasse, medicin, afdrag på gæld osv.

Derfor fortæller dit rådighedsbeløb, hvor mange penge du har tilbage til at dække dine månedlige variable omkostninger. Disse omkostninger omfatter alt fra mad, tøj, fornøjelser, gaver og ferier. Derudover skal en eventuel opsparing også høre ind under dit rådighedsbeløb.

 

Få overblik over dit rådighedsbeløb 

De fleste har en nogenlunde idé om hvad de har af faste udgifter hver måned. Men når det kommer til udgiftsposter som mad, tøj og restaurantbesøg, begynder de fleste at miste overblikket over, hvad deres penge egentlig bliver brugt på.

Hvis man er en af dem, der har lidt svært ved at se hvor pengene forsvinder hen, kan man nemt gå hen og komme til at bruge flere penge end man egentlig har til rådighed, og enten ende med at trække over på sit dankort eller skulle låne pengene andet steds.

Derfor kan det være en god idé at skabe sig et bedre billede af sin økonomiske situation og sit rådighedsbeløb ved at lægge et budget.

I et budget oplistes dine månedlige indtægter og udgifter i et simpelt skema, så du nemt kan få et overblik over hvad du egentlig har til rådighed hver måned. På den måde bliver det nemmere at holde sig inden for det givne beløb, hvis du ved hvor meget du præcist har at gøre godt med fra måned til måned.

 

Hvor stort skal dit rådighedsbeløb være 

Alt efter om du bor alene, er i et forhold eller eventuelt har børn kan dit rådighedsbeløb variere. Finanstilsynets anbefalinger lyder på at singler skal have mellem 5.000-6.000 kr. om måneden, samlevende skal have 8.500-10.000 kr. om måneden, og hvis man har børn skal der lægges 2.500 kr. oven i pr. barn. Dette beløb skal så bruges til at dække dine omkostninger til mad, transport, fornøjelser, opsparing og uforudsete udgifter.

Alt efter hvilken situation man står i kan beløbet variere fra person til person. Der er jo selvfølgelig også forskel på om du arbejder fuldtid, er under uddannelse, er jobsøgende eller noget helt andet.

Der skal derfor tages højde for, at nogen kan klare sig for mindre mens andre bruger mere hver måned, men finanstilsynets anbefalinger er vejledende.

 

Hvorfor kan et rådighedsbeløb variere? 

Selvom du har en lav indkomst, hvis du for eksempel er studerende, kan du godt have et højere rådighedsbeløb end personer med en højere indtægt.

Som studerende er pengene oftest ikke til hus og større transportmidler. Derimod kan man ved en højere indkomst oftest have flere faste udgifter per måned. Vedkommende har måske en bil, der skal betales af på, eller et huslån der skal afvikles, som gør at rådighedsbeløbet er mindre end hos andre. På den måde er det ikke kun dit indkomstniveau, der spiller en rolle for dit rådighedsbeløb, men også dine faste månedlige udgifter.

 

Derfor udregner banken dit rådighedsbeløb 

For en bank er det yderst relevant at se på deres kunders rådighedsbeløb, når det kommer til at vurdere hvor sund kundernes økonomiske situation er.

Hvis en kunde bruger flere penge end vedkommende egentlig har til rådighed om måneden, vil det ikke være fordelagtigt for banken at bevillige et lån til vedkommende, da der ikke vil være økonomisk kapacitet for dem til at tilbagebetale pengene rettidigt.

Hvis der derimod er et solidt rådighedsbeløb til stede, og der også er plads til at spare op hver måned, vil der være større sandsynlighed for at kunden er i stand til at betale lånet tilbage uden problemer, da dette er penge der kan undværes fra det pågældende rådighedsbeløb.

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: