Hvorfor og hvornår skal børn have lommepenge?

08.02.2021#Generelt

Lommepenge kan være en god måde, at lære dit barn at omgås penge med respekt samt få en forståelse for hvordan man forbruger og sparer op.
Hvorfor, hvornår, og hvor meget man skal give sit barn i lommepenge, er alle vigtige spørgsmål, man som forælder bør tage stilling til.
 

1. Hvorfor?

Formålet med at give børn lommepenge, mener vi uden udelukkende skal baseres på, at give barnet en grundlæggende forståelse for hvad dvs. at være økonomisk ansvarlig og uafhængig.
Mange forældre spekulerer ofte på, om lommepenge og beløbet skal baseres på en såkaldt belønning vs. strafsystem f.eks. ift. skolekarakterer og for god eller dårlig opførsel m.m.

Vi i Ferratum anbefaler ikke at man gør brug af sådan et system. Vi synes snarere at lommepenge bør gives i forbindelse med udførelse af huslige pligter således, at faste pligter udløser lommepenge. 
Denne tilgang finder vi hensigtsmæssigt, fordi det bl.a. lærer dit barn vigtigheden af at hjælpe til såvel som at man skal arbejde for pengene da de ikke hænger på træerne. 


 

2. Hvornår?

Der findes ingen gyldne regel for hvornår, det bedst kan betale sig at give børn lommepenge. Dette mener vi, er helt op til den enkelte forældre at beslutte.
Vigtigst af alt, er at dit barn for en god forståelse af begrebet penge, således han eller hun kan værdsætte dette uanset beløbsstørrelsen.
Spørg eventuelt, hvad de andre jævn­aldrende børn i omgangskredsen får og læg jer på nogenlunde samme niveau.
 

Når I som forældre engang beslutter jer for, at give jeres børn lommepenge, vil dette have en stor betydning for barnets personlige udvikling. Barnet vil bl.a. kunne udvikle økonomisk uafhængighed.
Stadig usikker på, hvornår du skal begynde at give dit barn lommepenge?

Vi foreslår at du tager en snak med dit barn omkring emnet. Det er vigtigt at du forklarer ham eller hende, hvad lommepenge er og hvad dette indebærer. Du kan evt. spørge dit barn om hun eller han føler sig klar til, at få eller tjene lommepenge sammen med det ansvar, der følger med det.Husk på, at det er en individuel vurdering, hvornår og hvor meget I eventuelt skal give i lommepenge.

 

3. Hvor meget?

Hvor meget skal man give i lommepenge? Dette er ofte en af de ”svære” spørgsmål man, som forældre skal tage højde for. Vores bedste råd her er, at starte ud med et forholdsvis lavt beløb og øge dette i takt med at barnet bliver ældre. I kan med fordel også benytte jer af lommepenge-­appen Gimi, der kommer med forslag til, hvor meget det er almindeligt at give i et barn i en given alder.

 

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: