Køb af andelsbolig – Hvad skal du være opmærksom på?

En af de mest populære boligkøbsformer i dag er andelsboligerne. Andelsboligerne kan oftest fås til en lavere pris end en ejerlejlighed, men der er visse faldgruber man skal være opmærksom på, da de kan få stor indvirkning på din privatøkonomi. Hvad du skal være opmærksom på før du skriver under på købet af en andelsbolig, får du svar på her.

 

Hvordan er din økonomiske situation 

Det vigtigste at tage højde for, inden du køber en andelsbolig, er hvordan din privatøkonomiske situation ser ud. Hvad har du af indtægter og udgifter i løbet af en måned, og hvor meget er du i stand til at sidde for på baggrund af dette?

Ikke nok med at der skal være råd til at betale den månedlige boligafgift, skal der også være råd til at betale af på lånet. Det er derfor også vigtigt at gå ind og overveje hvordan din privatøkonomi kommer til at se ud fremadrettet. Hvor sikker er du i din jobsituation, vil du kunne sidde i boligen, hvis du skulle miste dit job, har du planer om uddannelse i fremtiden, eller andre fremtidsplaner, der kan gå ind og påvirke din økonomi? Dette er overvejelser, der er værd at gøre sig, før du beslutter dig for om du skal købe andelsbolig.

Udover dine fremtidsplaner skal du også blive forhåndsgodkendt i banken til et lån til en andelsbolig. Banken vil gå ind og vurdere din økonomi, og ser på hvor meget du har til rådighed til at betale boligafgift og betale af på lån hver måned.

Med en forhåndsgodkendelse og indsigt i din fremtidige økonomi er du herved sikret, at du ikke kommer til at stå med en andelsbolig, der er dyrere end hvad du har råd til, og din økonomi også er sikret fremadrettet. 

 

Hvordan ser andelsforeningens økonomi ud?

Noget der kan have stor indflydelse på din egen privatøkonomi, er hvordan den økonomiske situation ser ud for selve andelsforeningen.

Hvis ejendomsvurderingen for foreningen falder, kan det have konsekvenser for din månedlige boligafgift. Dette skyldes, at foreningen er nødt til at hæve boligafgiften for at kunne dække omkostninger til eventuelle reparationer, da bygningen ikke længere har samme værdi som tidligere angivet.

En anden faktor, der kan have indflydelse på din boligafgift, er om foreningen har lån med variable renter. Hvis dette er tilfældet, vil det igen sætte din boligafgift i vejret, hvis renten på lånet stiger, og der derfor skal afdrages med et højere beløb for at dække rentestigningen.

En sidste ting, der er værd at overveje omkring en andelsforenings økonomi er hvordan du kommer til at hæfte for foreningens gæld, hvis foreningen skulle komme i økonomiske vanskeligheder. Hvis du står til at hæfte personligt og solidarisk, kommer du til at risikere at skulle hæfte med hele din formue, hvis der skulle opstå problemer.

For at undgå at din egen økonomi bliver påvirket, er det derfor vigtigt at kigge på hvordan den nuværende situation ser ud for foreningen, inden du vælger at købe andelsbolig.

 

Prissætning af andelsboliger 

Alle andelspriser har en angivet maksimalpris, som den ikke må overstige, når den bliver udbudt. Dette gør at den hidtidige andelshaver ikke selv må fastsætte prisen for boligen, men skal sættes ud fra den beregnede maksimalpris.

Derudover har andelshaveren heller ikke ret til at forlange, at du skal købe indbo eller anden inventar til overpris i forbindelse med handlen. Dette vil blive betegnet som penge, der gives under bordet og er ulovligt i henhold til gældende regler og lovgivning.

Maksimalprisen sættes ud fra ét af tre gældende forhold fra Andelsboligloven.

Anskaffelsespris 

Anskaffelsesprisen er hvad foreningen har betalt for ejendommen ved stiftelsen. Der skal her tillægges eventuelle forbedringer der har været igennem tiden. Denne type prisfastsættelse bruges oftest ved nybyggede ejendomme. Her er ejendomsvurderingen nemlig ikke steget af markant karakter i henhold til stiftelsen.

Offentlig ejendomsvurdering 

Denne type af prisfastsættelse laves af SKAT. Prisen bliver bedømt ud fra hvilket niveau der er for andre udlejningsboliger i samme geografiske område. SKAT foretager derfor en statistisk analyse af de udlejningsejendomme der er registreret ved kommunen, og beregner andelsboligens værdi på baggrund af denne.

Kontant handelsværdi 

Denne type fastsættelse af prisen kaldes også valuarvurdering. I denne type prisfastsættelse bestemmes prisen på baggrund af hvad man kunne have fået hvis der var tale om en udlejningsejendom.

Særlig uddannede ejendomsmæglere, kaldet valuarer, kan foretage denne type vurdering af en andelsbolig. Vurderingen er gældende i 18 måneder fra den pågældende dato, og andelsforeningen skal selv afholde udgiften til det.

Hvis en andelsbolig er prissat efter den kontante handelseværdi, skal man være opmærksom på hvad der sker politisk ift. lovgigning om lejeboliger. Det har nemlig inflydelse på andelsboligernes pris, fordi de er prissat efter udlejningsejendommes markedsværdi.

 

Hvordan kan et andelsboliglån finansieres? 

Der er kun én måde du kan finansiere købet af en andelsbolig på, og det er igennem et banklån. Det er kun når der er tale om køb af ejerbolig, at du kan kombinere et banklån med et realkreditlån.

Andelsboligen skal betales kontant, men du har stadig mulighed for at finansiere købet med et banklån, så det betyder derfor ikke, at du skal have hele beløbet i hånden selv.

Når du optager et banklån til boligen vil banken tage sikkerhed i andelsboligen, hvis der ikke bliver betalt tilbage i henhold til den indgåede aftale.

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: