Hvad er en rente?

Hvad en rente er kan af og til være lidt besværligt at sætte sig ind i, da det kan dække over flere forskellige elementer.  Der er nemlig forskellige typer renter, alt efter hvilken aftale du har indgået med din låneudbyder, og du får også renter, hvis du sætter penge ind i banken. Derfor vil vi her give dig et overblik over de forskellige typer af renter.

 

Sådan forstår du begrebet rente 

Renten er den udregnede procentmæssige sats af et gebyr eller en indtægt, der er tilknyttet til indlån og udlån af penge.

En rente kan ses som enten det du skal betale for at låne penge, eller får udbetalt for at sætte penge i banken. Renten gør sig nemlig gældende ved både ind- og udlån.

Hvis du skal låne penge af banken, vil de oftest kræve et gebyr i form af renten for at låne dig et givent beløb. Renten bestemmes her oftest af typen af lån, størrelsen på lånet du ønsker at optage og hvor lang tid du ønsker at betale tilbage over.

Ved indlån i banken, hvor du altså sætter penge ind på en opsparingskonto, vil banken give dig renter af dine penge, som skal ses som motivation for at spare op. Renten på indlån er dog relativt lav i øjeblikket, grundet den globale økonomiske situation. Derfor vil du ikke få lige så meget i indlånsrente, som du ville have fået tidligere.

To typer af renter – Fast og variabel 

Når man taler om renter, er der to forskellige slags - den faste rente og den variable rente.

Den variable rente følger markedsrenten, der bestemmes af Nationalbanken, som følger renten fra Den Europæiske Centralbank. Med en variabel rente vil der være tilbøjelighed til en større usikkerhed for renten på dit eget lån.

En af fordelene ved at have en variabel rente er, at hvis renten falder, vil din månedlige udgift til lånet også falde. Derimod vil din udgift stige, hvis renten stiger. Det kan i sidste ende belaste din økonomi.

Den faste rente er et mere sikkert valg. Her fastsættes renten fra den dag lånet bliver optaget, og du vil ikke komme til at skulle betale mere end hvad der først er aftalt. På den måde vil rentegebyret på dit lån hverken stige eller falde i den periode du betaler lånet tilbage. En ulempe ved den faste rente er, at du oftest vil skulle betale en rente, der er højere end markedsrenten. Dette skyldes, at der stilles en større sikkerhed i det fastforrentede lån. Samtidig er den faste rente også en stor fordel, da du altid ved hvad du vil skulle betale tilbage på dit lån.

 

Faktorer der bestemmer din rentesats 

Selvom du prøver at ansøge om et lån i forskellige banker, kan de hver især tilbyde dig forskellige rentesatser. Banken vurderer nemlig faktorer som din indkomst, faste udgifter, rådighedsbeløb, alder og uddannelsesniveau, for at bestemme hvilken rente dit lån skal have.

Indkomst  - Denne faktor har den største betydning for dit renteniveau. Hvis du har en høj indkomst, får du også en bedre kreditvurdering, da banken har større sandsynlighed for at få deres penge tilbage igen.

Faste udgifter – For at kunne låne penge i banken, vil det altid være nødvendigt at kunne fremvise et budget over dine faste udgifter hver måned.

Rådighedsbeløb – Dit månedlige rådighedsbeløb er de penge du har tilbage efter du har betalt alle dine faste udgifter. Hvis du har et højt rådighedsbeløb, får du en lavere rente, da banken igen har større chance for at få deres penge tilbage, hvis der er overskud i din  økonomi.

Alder og uddannelsesniveau – Hvis du er ung, betyder det oftest, at du vil få en højere rentesats. Unge har nemlig ikke samme lønforhold som de lidt ældre har, og de er også oftest dårligere til at overholde sine betalingsforpligtelser. Derfor løber banken en højere risiko ved at låne unge penge, hvilket afspejler sig i renten for udlån. Hvis du har et fornuftigt uddannelsesniveau, hvor der er sikkerhed for god løn og arbejdsløsheden er lav, vil dette påvirke din rentesats positivt, da du formentlig vil have lettere ved at finde et ny job i tilfælde af, at du mister dit job, og på den vis tilbagebetale lånet som aftalt.

Jo større risiko banken skal løbe i henhold til disse faktorer, jo højere vil renten være.

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: