Hvad er en årsopgørelse?

En årsopgørelse er gangske enkelt en opgørelse for året, hvor du kan se om du har betalt for meget eller for lidt i skat i året der er gået. Årsopgørelsen sammenholdes med din forskudsopgørelse, og er denne forkert vil det have indflydelse på om du skal have penge tilbage eller betale. Det er derfor altid vigtigt at tjekke begge, for at sikre sig at de indberettet tal er korrekte.

Har du betalt for meget eller for lidt i skat? 

Har man i løbet af året fået indbetalt for meget i skat, fordi der er visse forhold man ikke har justeret i forskudsopgørelsen, så vil man kunne få penge tilbage. Man får det beløb man har betalt for meget plus renter tilbage. Men glemmer man at rette i sine oplysninger, så kan man også risikere at man har betalt for lidt i skat, hvilket betyder at man skal betale restskat og renter tilbage til SKAT. Derfor skal alle skatter, afgifter og indtjening altid tastes korrekt.

 

Typer af beskatning 

Der findes forskellige typer af beskatninger, som alle skal tastes hos SKAT, så man får en årsopgørelse der stemmer.

Når man snakker skatter findes der både direkte og indirekte skatter. De indirekte skatter bliver også kaldt afgifter, mens de direkte omtales skatter. De forskellige skatter og afgifter, som skal indberettes til SKAT, er bl.a. indkomstskatter, som indeholder den skat man skal betale af sin indkomst. Derudover er der de skatter, som man skal betale af sin formue, dette er bl.a. ejendomsskatter, arveafgifter og afgifter på motorkøretøjer.

Men når vi snakker årsopgørelsen så er der også visse fradrag man skal indberette, dette kan være rentefradrag, håndværkerfradrag/grønt fradrag, befordringsfradrag eller velgørenhed. Støtter man en velgørenhedsorganisation, så kan noget af denne støtte fratrækkes i skat. Husk at organisationen skal være godkendt af SKAT.

Rettelser til årsopgørelsen 

Har man rettelser til årsopgørelsen, kan disse rettes fra cirka midt marts måned, ved at klikke ind på SKATs TastSelv service og SKATs hjemmeside. Her skal du tjekke om alle de oplysninger der er blevet opgivet er korrekte.

Nogle af oplysningerne er fortrykte, som for eksempelvis dem fra din arbejdsgiver, pension og fagforening. Disse felter kan man ikke selv rette i, og har man rettelser til et af disse felter, så skal man rette henvendelse til dem der har indberettet dem.

Andre tal skal man selv indtaste, såsom befordringsfradrag, lejeindtægter, håndværkerfradrag og børnebidrag. Tallene her skal gennemgås så du er sikker på, at det passer med det der blev skrevet i forskudsopgørelsen.

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: