Bruttofortjeneste | Alt, du bør vide om bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste: Her får du alt, hvad du bør vide om bruttofortjeneste

Du har formentlig hørt ordet ’bruttofortjeneste’ før, men har måske aldrig rigtigt gået i dybden med bruttofortjenestens betydning. Bruttofortjeneste er nemlig ikke noget, som enhver behøver at have kendskab til, da det hovedsageligt er noget, som påvirker virksomheder. Bruttofortjeneste gør sig gældende for virksomheder og erhvervsdrivende, der har en omsætning og dermed tjener penge.

Bruttofortjeneste bliver tit forbundet med ord som dækningsbidrag, nettoomsætning og bruttoavance. Men hvad dækker ordene egentlig over, og er betydningen af dem den samme, eller betyder de noget forskelligt? Og hvordan finder jeg bruttofortjeneste? Er det noget, som man selv kan gøre, eller er det bedst at få professionelle til at gøre det for sig?

Hvis du som så mange andre mennesker er i tvivl om ordenes betydning og samtidig er nysgerrig efter at lære mere om bruttofortjenestens definition, kan du roligt læse videre her. Vi har udarbejdet en guide, der har til formål at oplyse dig om, hvad bruttofortjeneste helt konkret betyder. Her kommer vi bl.a. også ind på dækningsbidrag, nettoomsætning og formlen, hvorved du beregner bruttofortjenesten.

 

Hvad er bruttofortjeneste?

Det er ikke altid nemt at kende forskel på de forskellige begreber, når det drejer sig om økonomi. De minder nemlig tit om hinanden, hvorfor det ligeledes kan være svært at vide, hvilke begreber der er helt essentielle og vigtige for dig at kende, og hvilke begreber der bare er gode at kende til.

Bruttofortjeneste er et begreb, der bruges blandt virksomheder, når de arbejder med deres regnskab. I dag bliver bruttofortjeneste også kaldt for bruttoavance, og de to ord dækker altså over det samme. Bruttofortjenesten bruges bl.a. hos virksomheder til at vise, hvor mange penge virksomheden har tilbage efter et salg, når omkostningerne er blevet trukket fra.

Det kan virke en smule kompliceret, men bruttofortjenesten indikerer, hvor rentabel virksomhedens omsætning er, når dens omkostninger er blevet trukket fra. Man kan dermed sige, at bruttofortjenesten defineres som det, der er din fortjeneste før bl.a. omkostninger og fradrag. Derfor er det især godt at kende til begrebet bruttofortjeneste, hvis du ejer en handels- eller produktionsvirksomhed, hvor du tjener penge ved enten at producere varer eller at sælge dem.

Ejer du en handelsvirksomhed, er det også vigtigt for dig, at du kender til begrebet dækningsbidrag. Bruttofortjeneste og dækningsbidrag bliver nemlig tit forbundet med hinanden og kan ofte også dække over hinanden.

 

Hvad betyder dækningsbidrag?

Dækningsbidraget bruges i en virksomheds regnskab til at anvise, hvor mange penge virksomheden har til at dække dens faste omkostninger. Virksomhedens faste udgifter er for eksempel husleje, telefonregninger og løn. Dækningsbidraget og bruttofortjenesten kan i nogle tilfælde godt minde om hinanden, og i særligt detailbranchen dækker begreberne næsten over det samme.

Hvis man vil udregne dækningsgraden, ser beregningen således ud:

  • omsætning – variable omkostninger = dækningsbidrag

Variable omkostninger dækker bl.a. over materialer, indpakning eller råvarer i en produktionsvirksomhed, og i en handelsvirksomhed kan de variable omkostninger bl.a. være fragt eller vareforbrug.

Et eksempel på en beregning af dækningsbidraget hos en handelsvirksomhed, der sælger lakridskugler, kan se således ud:

Virksomheden omsætter lakridskugler for 100.000 kr. og har variable omkostninger for 60.000 kr., der bl.a. dækker vareforbruget og fragten fra virksomhedens lager og ud til kunderne. Dermed vil beregningen hedde:

  • 100.000 kr. – 60.000 kr. = dækningsbidrag

 

Er bruttofortjeneste det samme som overskud?

Overskud og bruttofortjeneste hænger sammen i dit regnskab, men begreberne dækker ikke over det samme. Overskuddet kan defineres som værende det endelige resultat af din virksomheds indtjening, efter alle omkostninger er blevet trukket fra. Du har mulighed for at disponere over din virksomheds overskud, da det reelt set er dine penge, som står dig frit for. Dermed kan du bruge overskuddet præcis, som du har lyst til.

Du har derimod ikke fri adgang til bruttofortjenesten, idet man anser den for at være en mellemregning i din virksomheds regnskab, der viser dig, om du tjener penge på det, som virksomheden sælger.

 

Hvordan bliver din bruttofortjeneste beregnet?

Bruttofortjenesten kan blive beregnet på to forskellige måder, da det afhænger af, om du ejer en produktions- eller handelsvirksomhed.

Bruttofortjenestens formler for de forskellige beregninger ser således ud:

Produktionsvirksomhed:

  • omsætning – produktionsomkostninger = bruttofortjeneste

Handelsvirksomhed:

  • omsætning – vareforbrug/indkøbspris = bruttofortjeneste

For at gøre beregningerne mere forståelige kommer der her nogle eksempler på, hvordan den reelle bruttofortjeneste kan se ud for henholdsvis en produktions- og handelsvirksomhed.

Eksempel på en produktionsvirksomhed:

Du ejer en produktionsvirksomhed, der sælger bluser, som virksomheden selv producerer. Virksomheden har solgt bluser for en værdi af 1.000 kr. og brugt materialer til bluserne for 100 kr. Derudover betaler den 300 kr. i løn til en medarbejder, der har hjulpet med at lave bluserne.

Derfor ser bruttofortjenestens beregning således ud:

  • 1.000 kr. – 100 kr. – 300 kr. = 600 kr. i bruttofortjeneste

Eksempel på en handelsvirksomhed:

Du ejer en handelsvirksomhed, der sælger senge, som virksomheden køber af en anden produktionsvirksomhed. Virksomheden køber sengene til 2.000 kr. pr. styk, men sælger dem til 5.000 kr. pr. styk.

Har virksomheden for eksempel solgt 10 senge til en samlet værdi af 50.000 kr., hvor den selv kun har betalt 20.000 kr. for sengene, vil beregningen af bruttofortjenesten se således ud:

  • 50.000 kr. – 20.000 kr. = bruttofortjeneste

 

Skal jeg medregne moms, når jeg beregner bruttofortjenesten?

Som virksomhedsejer kan det være svært at holde styr på beregningerne, da det kan være kompliceret at finde frem til, hvad der skal medregnes. Derfor ser vi ofte, at der er fejl i regnskaberne, fordi virksomheden ikke har haft alle udgifter og indtægter med. Andre virksomheder kan have haft svært ved at finde frem til, hvad der skal fratrækkes i regnskabet på hvilke steder.

Som udgangspunkt er en god huskeregel, at der ikke skal medregnes moms i bruttofortjenesten. Dette skyldes bl.a., at momsen ikke er en udgift for virksomheden, men et beløb, der bliver opkrævet af staten.

 

Er mit bruttoresultat vigtigt?

Ja, bruttoresultatet er de penge, som du har tilbage, når du har solgt alle dine varer. Det gælder både, hvis du er en handelsvirksomhed, som indkøber varer for at sælge dem, eller hvis du er en produktionsvirksomhed, der selv producerer de varer, som du sælger. Bruttoresultatet kan beregnes forholdsvis enkelt ved at bruge denne model:

Produktionsvirksomhed:

  • nettoomsætning – produktionsomkostninger = bruttoresultat

Handelsvirksomhed

  • nettoomsætning – vareforbrug = bruttoresultat

Bruttoresultatet bliver brugt i forbindelse med udarbejdelsen af dine regnskaber og er medvirkende til at skabe et overblik over, hvor effektivt dine omkostninger bliver brugt i virksomheden.

 

Hvad er nettoomsætning?

Det kan være svært at holde styr på alle begreberne, når det gælder om økonomi og regnskaber. Det er let at komme til at blande dem sammen med hinanden, hvilket bare gør det endnu sværere. En nettoomsætning kan defineres som den omsætning, som en virksomhed har, når der er blevet fratrukket moms, skat og andre udgifter. Dermed giver nettoomsætningen et godt indblik i, hvor meget din virksomhed har solgt for i den pågældende regnskabsperiode.

Nettoomsætningen for en handelsvirksomhed beregnes således:

  • antallet af solgte varer * varens pris (ekskl. moms) = nettoomsætning

Hvis du for eksempel ejer en virksomhed, der sælger bukser, som koster 500 kr. pr. par, og du har solgt 100 par, vil beregningen se således ud:

  • 100 * 500 kr. = 50.000 kr.

Dermed vil din nettoomsætning udgøre 50.000 kr.

Dog er det ikke altid godt at have en høj nettoomsætning, da den kun indikerer, hvor meget en virksomhed har solgt for. Den viser ikke, hvad den reelle fortjeneste vil være ved salget af for eksempel bukserne. Hvis bukserne for eksempel havde kostet 520 kr. i indkøb, ville virksomheden have et underskud på 2.000 kr., hvilket ikke er rentabelt for en virksomhed.

 

Det er en god idé at få hjælp fra en revisor til dine regnskaber

Som virksomhedsejer er det sommetider svært at sætte sig ind i alle de økonomiske begreber. Og det kan af og til føles som en jungle, der er svær at finde rundt i. For hvilke begreber dækker over hinanden, og hvordan hænger de egentlig sammen? Vi har i vores guide kun dækket en lille del af begreberne i regnskabsverdenen, og der er derfor mange flere, som er vigtige at forstå.

Ud over at det kan være svært at forstå, så er det for nogle heller ikke særligt interessant at beskæftige sig med. Regnskaber og virksomheder hænger dog unægtelig sammen, når der kommer økonomi ind i billedet, hvorfor det er utroligt vigtigt, at du som virksomhedsejer har styr på dit regnskab.

Hvis du synes, det virker som et uoverskueligt projekt, når du skal lære alle begreberne at kende, kan vi anbefale dig at tale med en revisor. En revisor er uddannet inden for økonomi og ved, hvordan dit regnskab bør se ud for at være mest rentabelt. Den faglige viden er et vigtigt hjælpemiddel, hvis du som virksomhedsejer ikke ønsker at kaste dig ud i de regnskabsmæssige arbejdsopgaver. En revisor kan bl.a. fortælle dig, hvorvidt din bruttofortjeneste er en god eller dårlig mellemregning i dit regnskab, og hvad du kan gøre for at forbedre din virksomheds økonomi.

 

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: