Konkurrenceregler - Ferratums barometerundersøgelse

Siden 2014 har Ferratum Group bedt sine europæiske kunder om at dele deres udgiftsvaner. Undersøgelsen gennemføres to gange om året – én gang i sommerferien og én gang igen lige før jul. Formålet med undersøgelsen er, at finde ud af hvor mange penge folk bruger på ferien, hvad pengene går til, og hvordan dette adskiller sig fra land til land.

 

1. Arrangør

Arrangøren af konkurrencen er FERRATUM, som er et registreret varemærke under Ferratum Denmark ApS, og som har adresse på Strandvejen 125 2900 Hellerupsom (i det følgende benævnt "arrangøren"). 

 

2. Konkurrences varighed

Konkurrencen starter den 01.11.2017 og løber indtil den 12.11.2017. Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre datoen for konkurrencen.
 

3. Konkurrenceregler og betingelser for deltagelse

Konkurrencen foregår udelukkende online, og en invitation til deltagelse af spørgeskemaet sendes via e-mail og deles på arrangørens Facebook-side. Undersøgelsen kan findes på hjemmesiden https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/433d47f6-f7f3-47cb...

Enhver der deltager i spørgeskemaet skal opfylde alle nedenstående betingelser: 
• Have adgang til https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/433d47f6-f7f3-47cb...
• Have dansk statsborger eller være bosiddende i Danmark ved datoen for registrering i konkurrencen og er mindst 18 år.
• Accepterer at arrangøren offentliggør hans eller hendes navn, hvis personen er den heldige vinder 
• Deltager i spørgeskemaet i ovenstående link 
• Bekræfter, at han/hun har læst og forstået disse retningslinjer, og at han/hun fuldt ud er i overensstemmelse med de vilkår og betingelser,der er fastsat.

Kun brugerregistreringer, der udfylder de krævede betingelser, bliver valideret. Arrangørens medarbejdere, samarbejdspartnere, samt familie/venner af arrangørens ansatte har ikke ret til at deltage.
Retten til at deltage i konkurrencen annulleres automatisk, hvis en person giver falske, fejlagtige eller uhensigtsmæssige data eller oplysninger. 
Retten til at deltage i lodtrækningen annulleres automatisk, hvis arrangøren forsøger at snyde i konkurrencen.
Deltagerne i konkurrencen er ikke underlagt direkte eller indirekte ekstraomkostninger.


4. Konkurrencepræmier

Vinderen findes ved tilfældig lodtrækning. Offentliggørelse af vinderen finder sted inden for 7 arbejdsdage efter konkurrencens afslutning. Vinderen vil blive underrettet om resultatet af konkurrencen, inden for 7 dage efter konkurrencens afslutning, via e-mail eller telefon baseret på de data, der blev registreret i slutningen af ​​undersøgelsen. Også navnet på vinderen vil blive vist på konkurrencens hjemmeside.
 

5. Arrangørens og vinderens ansvar

Vinderen af præmien er ansvarlig for evt. omkostninger relateret til modtagelse eller brug af præmien eller udgifterne og/eller skatter relateret til deltagelse i konkurrencen. Vinderen af præmien fritager arrangøren for alt ansvar, der opstår som følge af eller er et resultat af deltagelse i konkurrencen eller modtagelse af præmien. Vinderen af præmien fritager arrangøren for alt ansvar relateret til senere brug af præmien eller mangler relateret til den. Arrangørens afgørelser er endelige og bindende for alle deltagere i konkurrencen.
Alle klager over konkurrencen skal indsendes på e-mail til kundeservice@ferratum.dk senest i en uge efter kampagnens afslutning.  
 

6. Ansvarsfralæggelse vedr. facebook

Konkurrencen finansieres, støttes eller endosseres ikke på nogen måde af Facebook.