Nødvendige forsikringer

08.02.2021#Generelt

Det er vigtigt at have de rigtige forsikringer og nogle er mere nødvendige end andre. For at kunne vælge de rigtige forsikringer, er det vigtigt at se på nogle forskellig faktorer i forhold til, hvad der er nødvendigt for dig. Har du f.eks. en bolig, børn, rejser du ofte eller har du en bil? Kan du svare ja til overstående, så kan det være nødvendigt med en blanding af følgende forsikringer:

  • Indboforsikring med ansvarsdækning
  • Husforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Rejseforsikring
  • Bilforsikring med ansvarsdækning
  • Børneforsikring

Med disse forsikringer bliver du blandt andet dækket ved f.eks. tyveri, brand, vandskader, skader på andre personer, varige mén, behandlingsudgifter og hjælp når du er ude og rejse, både inden og uden for Europas grænser, samt dækning hvis dit barn bliver alvorligt syg.

 

Indboforsikring

Bor du til leje eller ejer du en bolig, er det nødvendigt med en indboforsikring med en tilhørende ansvarsforsikring. Disse dækker alt dit indbo og samtidig kan en ansvarsdækning, som oftest dække dig, hvis du skulle være skyld i en skade eller ulykke på en anden person eller deres personlige ejendele. Hvis du tegner en indboforsikring bliver ud f.eks. dækket ved: Brand, vandskade, tyveri, personskader og på deres ejendele, samt retshjælpsforsikring og ID sikring. Der er mulighed for en lang række af tilvalg til din indboforsikring, ud over din ansvarsforsikring. Her er det mest normale tilvalg blandt andet elektronik- og udvidet cykelskade.

 

Husforsikring

Er du boligejer er det nødvendigt med en husforsikring. Modsat en indboforsikring, så dækker husforsikringen almindeligvis skader på selve huset og derved ikke dit indbo. En husforsikring vil f.eks. dække i tilfælde af brand, genhusning, hærværk, husejeransvar, storm og skybrudsdækning. Modsat indboforsikring, så kan det variere meget hvad en husforsikring dækker, derfor er det nødvendigt at tjekke op på dine behov, før du tegner en husforsikring.

 

Ulykkesforsikring

Med en ulykkesforsikring sørger du for at være dækket ved en ulykke. Når du tegner en ulykkesforsikring er du forsikret, som følge af en ulykke ved f.eks. varige mén, behandlingsudgifter, sportskader, transport, psykologisk krisehjælp, samt ved dødsfald. Der er mulighed for enten en delårlig eller helårlig ulykkesforsikring. Delårlig er når din arbejdsplads dækker dig, når du er på arbejde. Nogle arbejdspladser tilbyder en ulykkesforsikring og derfor kan det af og til kun nødvendigt med en privat fritidsulykkesforsikring. Er du lønmodtager, så er du dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring i arbejdstiden. Denne dækning er dog ikke særlig omfangsrig og det kan derfor være nødvendigt med en privat helårligulykkesforsikring.

Rejseforsikring

Skal du ud og rejse, er det nødvendigt med en rejseforsikring. Du har mulighed for at blive dækket på en enkelt rejse eller på årsbasis. Dog tegnes forsikringerne ud fra om du rejser i eller uden for Europa. Grunddækning af en rejseforsikring vil f.eks. dække ved sygdom, hjemtransport, krisehjælp, hjemkaldelse, evakuering og terror, juridisk assistance, forsinket fremmøde, samt tilbageholdelse. Ved en rejseforsikring er der også mulighed for en række tilvalg der dækker bredere f.eks. bagagedækning, afbestillingsforsikring og dækning uden selvrisiko.

 

Bilforsikring

Med en bilforsikring med ansvarsdækning, er du dækket ind hvis du eller din bil skulle forvolde skader på en person, personlige ejendele eller køretøjer. Denne ansvarsforsikring er lovpligtigt at have som bilejer i Danmark. Hvis du eller din bil skal være dækket ved en ulykke er det derudover nødvendigt med en kaskoforsikring, som tilvalg til din bilforsikring. Denne er dog ikke lovpligt.. Kaskoforsikringen dækker alle, som har tilladelse til at benytte din bil, og er derfor glædende uanset om det er dig eller en anden der benytter bilen.

Det er muligt at vælge mellem en delkasko og kasko. Forskellen på disse er, at du ved delkasko ikke er dækket ved f.eks. skade eller hærværk på din bil og din selvrisiko er desværre ikke 0 kr. Delkasko er, som regel, det nødvendige valg, hvis din bil er af lav værdi. Har du derimod en nyerhvervet bil vil det være mere fordelagtigt med en kasko der dækker mere omfattende.

 

Børneforsikring

Har du børn, så er det en nødvendighed med en børneforsikring. Det er nemlig ikke normalt, at din ulykkesforsikring dækker hvis dit barn skulle blive alvorligt syg. Med en børneforsikring, vil du f.eks. kunne opnå hospitalskompensation, økonomisk førstehjælp, samt dækning ved varige mén. Børneforsikring er grundlæggende bredere end en ulykkesforsikring og er nødvendig, hvis dit barn skulle komme ud for noget alvorligt.  

Mange forsikringer – mange priser

Der findes rigtig mange forsikringer, og det kan være lidt af en jungle at finde rundt i, men som nævnt er disse de mest nødvendige forsikringer, som sørger for at du er godt dækket, hvis der skulle ske noget.

Det er derudover meget forskelligt, hvad disse forskellige forsikringer koster, og her bliver du nødt til at indhente forskellige tilbud, så du kan finde en pakke der passer dig. Man kan have forsikringerne hos flere selskaber, men man kan også samle dem i et, af og til kan dette være en fordel, både økonomisk og for overblikket.

Følg med her på bloggen for gode råd og tips om økonomi, kredit og andre spændende emner.

Du kan også læse vores andre artikler

Sorry, there are errors on the page: