Kontanthjælp: Alt, hvad du har brug for at vide om kontanthjælp i 2020

Kontanthjælp

I Danmark har vi sammensat et velfærdssystem, der gør, at ingen er overladt fuldkommen til sig selv. Hvis vi som borgere ender i en kritisk situation, har vi et sikkerhedsnet, der er klar til at gribe os. Dette sikkerhedsnet er til megen debat både herhjemme og i udlandet. Det koster nemlig samfundet mange penge hvert eneste år at opretholde vores samfundsmodel, og derfor er Danmark et af de lande i hele verden med det højeste skattetryk.

Kontanthjælpen er en del af det berømte og berygtede sikkerhedsnet, vi har i Danmark. Det er en offentlig ydelse tiltænkt personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. Sker der en ændring i dit liv, som medfører, at du ikke længere er i stand til at forsørge dig selv (og din eventuelle familie), vil du kunne modtage kontanthjælp, så du fortsat kan få mad på bordet.

Det gælder, at du skal leve op til en række forskellige krav for at være berettiget til kontanthjælp. Dem bliver du heldigvis klogere på her på siden, hvor vi stiller skarpt på netop kontanthjælpen. Vi vil blandt andet kigge på, hvem der er berettiget til kontanthjælp, og hvor meget du kan få i kontanthjælp.

Hvad er kontanthjælp?

Kontanthjælp er en offentlig ydelse, der har til formål at gøre det muligt for dig at bevare taget over hovedet og fortsat kunne forsørge dig selv og din familie, selvom der sker en radikal ændring i dit liv. Det kunne eksempelvis være, hvis du bliver arbejdsløs, bliver ramt af sygdom eller mister din ægtefælle.

For at du kan modtage kontanthjælp, gælder det, at dit behov for forsørgelse ikke må kunne dækkes af andre ydelser. Kan du for eksempel modtage arbejdsløshedsdagpenge eller pension, er du altså ikke berettiget til kontanthjælp. 

Hvem er berettiget til kontanthjælp?

Hvis du skal være berettiget til kontanthjælp, skal du have været ude for en social begivenhed, som gør, at du ikke længere kan forsørge dig selv og din eventuelle familie. Du kan ikke modtage kontanthjælp, hvis du selv bliver forsørget af andre, så har du for eksempel en ægtefælle, der kan forsørge dig, kan du ikke modtage kontanthjælp. Du skal være myndig for at være kontanthjælpsberettiget, og derudover er det et krav, at du har lovligt ophold i Danmark.

Er du under 30 år, kan du som udgangspunkt ikke modtage kontanthjælp, men derimod kan du være berettiget til uddannelseshjælp. Det kigger vi lidt nærmere på senere.

Eftersom kontanthjælpen er tænkt som et sikkerhedsnet, der skal gribe dem, der har allermest brug for det, kan du ikke modtage kontanthjælp, hvis du eller din eventuelle ægtefælle har en formue, der kan dække dit eller jeres økonomiske behov. Begrebet ”formue” dækker i denne forbindelse både over pengesummer og værdier, der nemt kan omsættes til penge. Der ses imidlertid bort fra de værdier, der er nødvendige for at opretholde en nødvendig boligstandard, eller som har indflydelse på din og din eventuelle families erhvervs- og uddannelsesmuligheder. Desuden ses der bort fra en formue på op til 10.000 kr. for dig som enkeltperson. Har du en ægtefælle, kan I samlet set have værdier for 20.000 kr., uden at det påvirker din mulighed for at få kontanthjælp.

Kontanthjælp til unge under 30 år

Som udgangspunkt kan du ikke modtage kontanthjælp, hvis du er under 30 år gammel. Til gengæld kan du modtage uddannelseshjælp, hvis du ikke i forvejen har en uddannelse. Uddannelseshjælpen svarer til Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Hvis du er under 30 år gammel og ikke har nogen uddannelse, kan du vurderes som til at være en af de tre følgende:

  • åbenlyst uddannelsesparat
  • uddannelsesparat
  • aktivitetsparat.

Vurderer din kommune, at du er i stand til at tage en kompetencegivende uddannelse inden for en kort periode, efter du har kontaktet dem, vil du betragtes som åbenlyst uddannelsesparat. Er du åbenlyst uddannelsesparat, kan du få uddannelsesstøtte, indtil du påbegynder din uddannelse. Indtil uddannelsesstart skal du så vidt muligt arbejde og forsørge dig selv. Er du åbenlyst uddannelsesparat, skal du desuden selv komme med forslag til uddannelser samt søge en eller flere af dem.

Hvis kommunen vurderer dig som uddannelsesparat, betyder det, at de mener, at du inden for en nærmere fremtid kan komme i gang med en uddannelse, men at der kan være brug for at igangsætte særlige tiltag, førend det bliver muligt. Har du for eksempel ikke færdiggjort en ungdomsuddannelse, skal du læse-, skrive- og regnetestes og eventuelt have kurser i disse færdigheder, før du kan starte på en uddannelse. Ligeledes kan der igangsættes diverse brobygningstiltag. Forløbet vil altid blive skræddersyet specifikt til dig i forhold til din situation.

Vurderer kommunen, at du er aktivitetsparat, er målet fortsat, at du skal starte på en uddannelse, om end det kan have længere udsigter. Du vil blive fulgt af en sagsbehandler og eventuelt en mentor, som hjælper dig med at blive klar til at tage en uddannelse og finde en passende én af slagsen.

Hvis du er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan du modtage kontanthjælp på en ungesats.

Hvor meget får man i kontanthjælp?

Din kontanthjælpssats afhænger af en lang række forskellige faktorer. For eksempel spiller det en afgørende rolle for den sum, du kan få udbetalt, om du har børn, bor alene og er over eller under 30 år gammel.

Af tabellen nedenfor fremgår nogle af kontanthjælpssatserne anno 2020. 

Kontanthjælpsmodtagers situation

Kontanthjælpssats

Over 30 år, forsørger børn

15.355 kr. pr. måned

Over 30 år, forsørger ikke børn

11.554 kr. pr. måned

Enlig forsørger under 30 år

14.677 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

7.448 kr. pr. måned

18-25 år, udeboende

3.594 kr. pr. måned

 

Har du eller din ægtefælle indtægter, imens du er på kontanthjælp, vil disse indtægter blive modregnet kontanthjælpssatsen krone for krone. Dog kan der ved beregningen af kontanthjælpen ses bort fra 27,84 kr. pr. udført arbejdstimer. Der kan samlet set ses bort fra maksimalt 160 arbejderstimer pr. måned pr. person.

Regler for kontanthjælp – disse krav stilles der til dig som kontanthjælpsmodtager

For at kunne få økonomisk hjælp i form af kontanthjælp kræver det, at du gør en aktiv indsats for at komme i arbejde. Vurderes det, at du ikke er i stand til at arbejde hverken nu eller i fremtiden, er det ikke kontanthjælp, der er løsningen, men derimod for eksempel førtidspension.

Som kontanthjælpsmodtager er dit ”job” at søge job. Du skal altså kunne bevise, at du gør en aktiv indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet ved at søge både bredt og realistisk. Imens du går ledig, skal du løbende udfylde en joblog, hvor du registrerer dine jobsøgningsaktiviteter.

Når du er på kontanthjælp, skal du stå til rådighed for jobmarkedet, og du skal tage imod et job, hvis du får et sådant tilbudt. Imens du er ledig, kan kommunen igangsætte en nytteindsats, hvor du udfører et stykke arbejde for kommunen, hvis kommunen vurderer, at det er relevant. Ligeledes kan du få andre beskæftigelsesrettede tilbud såsom ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik, hvis din kommune vurderer, at det er relevant. 

Du kan læse meget mere om de regler, der gør sig gældende for dig som kontanthjælpsmodtager på borger.dk.

Sygdom og ferie på kontanthjælp

Du kan naturligvis fortsat blive syg, selvom du er på kontanthjælp. Hvis det skulle ske, er det vigtigt, at du meddeler det til det jobcenter, du er tilknyttet. I forbindelse med en sygdomsperiode kan du naturligvis blive fritaget for diverse aktiveringsaktiviteter, men undlader du at informere om, at du er syg, kan du risikere at blive trukket i kontanthjælp. Det samme gælder, hvis du for eksempel afviser tilbud om arbejde eller ikke overholder de krav, der er til din jobsøgning, imens du er på kontanthjælp.

Det kan godt være muligt at holde ferie, imens du er på kontanthjælp, men du optjener ikke ret til ferie på samme måde, som du gør, når du er i arbejde. Inden for det første år på kontanthjælp har du for eksempel ikke ret til ferie. Har du været på kontanthjælp i 12 måneder eller derover, har du ret til fire ugers ferie i løbet af et år. Denne ferie må gerne afholdes i udlandet. Selvom du kan afholde fire ugers ferie, har du kun ret til to ugers sammenhængende ferie.

Hvis du ønsker at holde ferie, imens du er på kontanthjælp, skal det aftales med dit jobcenter minimum 14 dage før første feriedag. Har du familie, bliver der så vidt muligt taget hensyn til, hvornår de holder ferie. Det vigtigste er imidlertid fortsat din jobsituation, og vurderer jobcentret, at det ikke er hensigtsmæssigt at holde ferie på det ønskede tidspunkt, kan de afvise din ansøgning om at holde ferie. Er I uenige om, hvorvidt du kan afholde ferie, er det jobcentret, der har det sidste, gældende ord.  

Bliv skarp på reglerne for kontanthjælp

Som du nok kan fornemme, er der en lang række forskellige regler vedrørende kontanthjælp. Efter at have læst dette skriv er du forhåbentlig blevet en smule klogere på denne offentlige ydelse. Er du fortsat i tvivl om, hvilke regler der gælder i din specifikke situation, kan du læse meget mere om kontanthjælp på denne side. Vil du finde alle de forskellige kontanthjælpssatser samt satserne for sanktioner, hvis du ikke lever op til de krav, der stilles til dig, imens du er på kontanthjælp? Så kan du finde samtlige satser anno 2020 her.